Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01.01.2007
31.12.2007
01.01.2006
31.12.2006
01.01.2005
31.12.2005
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
13 143 000€ 13 366 000€ 13 573 000€ 14 244 000€ 14 830 000€ 14 290 000€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
9 748 000€ 9 865 000€ 10 285 000€ 10 894 000€ 11 413 000€ 10 933 000€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
3 395 000 € 3 501 000 € 3 288 000 € 3 350 000 € 3 417 000 € 3 357 000 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
309 606 000 € 318 570 000 € 289 709 000 € 287 315 000 € 284 532 000 € 286 983 000 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
308 400 000€ 317 501 000€ 288 632 000€ 285 981 000€ 283 184 000€ 286 983 000€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
1 206 000€ 1 069 000€ 1 077 000€ 1 334 000€ 1 348 000€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
91 948 000 € 95 251 000 € 97 187 000 € 93 185 000 € 90 279 000 € 89 721 000 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
14 686 000€ 15 149 000€ 14 829 000€ 15 131 000€ 15 228 000€ 17 826 000€
10
B.2
Služby
77 262 000€ 80 102 000€ 82 358 000€ 78 054 000€ 75 051 000€ 71 895 000€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
221 053 000 € 226 820 000 € 195 810 000 € 197 480 000 € 197 670 000 € 200 619 000 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
199 372 000 € 191 584 000 € 176 203 000 € 169 748 000 € 165 478 000 € 159 679 000 €
13
C.1
Mzdové náklady
137 066 000€ 132 086 000€ 120 617 000€ 116 034 000€ 114 005 000€ 109 700 000€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
125 000€ 263 000€ 264 000€ 276 000€ 193 000€ 218 000€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
49 016 000€ 46 649 000€ 42 263 000€ 40 341 000€ 39 205 000€ 39 076 000€
16
C.4
Sociálne náklady
13 165 000€ 12 586 000€ 13 059 000€ 13 097 000€ 12 075 000€ 10 685 000€
17
D
Dane a poplatky
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
33 718 000€ 33 143 000€ 26 446 000€ 25 035 000€ 24 937 000€ 37 624 000€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
16 199 000€ 16 477 000€ 16 782 000€ 16 984 000€ 13 211 000€ 13 178 000€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
13 059 000€ 12 581 000€ 13 115 000€ 14 704 000€ 13 526 000€ 10 672 000€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
-8 897 000 € 5 989 000 € -3 172 000 € 4 977 000 € 6 940 000 € 5 822 000 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
0€ 2 000€ 3 000€ 5 000€ 11 000€ 121 000€
39
N
Nákladové úroky
506 000€ 446 000€ 199 000€ 183 000€ 165 000€ 107 000€
40
XI.
Kurzové zisky
132 000€ 546 000€ 785 000€ 243 000€ 654 000€ 156 000€
41
O
Kurzové straty
1 147 000€ 394 000€ 402 000€ 441 000€ 621 000€ 338 000€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
358 000€ 1 353 000€ 1 723 000€ 921 000€ 827 000€ 146 000€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 769 000€ 4 974 000€ 3 936 000€ 3 921 000€ 3 813 000€ 1 430 000€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-6 932 000 € -3 913 000 € -2 026 000 € -3 376 000 € -3 107 000 € -1 452 000 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-15 829 000 € 2 076 000 € -5 198 000 € 1 601 000 € 3 833 000 € 4 370 000 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
168 000 € 686 000 € -561 000 € 1 259 000 € 1 556 000 € 2 264 000 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
0€ 623 000€ 312 000€ 502 000€ 1 716 000€ 4 279 000€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
168 000€ 63 000€ -873 000€ 757 000€ -160 000€ -2 015 000€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-15 997 000 € 1 390 000 € -4 637 000 € 342 000 € 2 277 000 € 2 106 000 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-15 829 000 € 2 076 000 € -5 198 000 € 1 601 000 € 3 833 000 € 4 370 000 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-15 997 000 € 1 390 000 € -4 637 000 € 342 000 € 2 277 000 € 2 106 000 €