Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GAMAalumínium s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 521 401€ 2 071 629€ 2 068 162€ 2 033 110€ 1 977 631€ 1 856 394€ 1 645 169€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 742 179 € 2 121 672 € 2 064 694 € 2 066 124 € 1 962 114 € 1 873 581 € 1 638 959 € 1 283 560 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
7 740€ 9 838€ 16 912€ 1 502€ 2 476€ 822€ 2 831€ 11 850€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
1 359 127€ 1 904 225€ 1 848 811€ 1 854 677€ 1 781 210€ 1 677 395€ 1 512 153€ 1 182 198€
05
III.
Tržby z predaja služieb
87 268€ 112 181€ 123 593€ 87 090€ 116 498€ 151 859€ 125 412€ 64 992€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
64 302€ 44 487€ -3 431€ 33 075€ -15 466€ 17 258€ -6 040€ -22 314€
07
V.
Aktivácia
156 532€ 5 587€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
25 710€ 44 032€ 77 648€ 87 491€ 77 229€ 24 680€ 4 236€ 46 518€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
41 500€ 1 322€ 1 161€ 2 289€ 167€ 1 567€ 367€ 316€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 477 928 € 1 773 254 € 1 729 303 € 1 809 515 € 1 705 540 € 1 682 971 € 1 452 938 € 1 109 641 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
5 955€ 7 691€ 8 992€ 704€ 1 195€ 566€ 1 559€ 5 964€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
776 788€ 862 528€ 893 468€ 959 051€ 840 935€ 863 099€ 664 331€ 538 656€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
122 005€ 142 765€ 136 678€ 138 505€ 212 587€ 254 559€ 246 956€ 156 776€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
431 549 € 609 008 € 570 154 € 568 528 € 557 942 € 473 159 € 423 707 € 266 339 €
16
E.1.
Mzdové náklady
296 380€ 430 222€ 401 111€ 364 396€ 390 983€ 332 630€ 297 183€ 188 012€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
38 255€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
104 858€ 149 251€ 141 011€ 139 116€ 138 606€ 115 657€ 103 841€ 65 701€
19
E.4.
Sociálne náklady
30 311€ 29 535€ 28 032€ 26 761€ 28 353€ 24 872€ 22 683€ 12 626€
20
F.
Dane a poplatky
6 164€ 5 975€ 5 560€ 5 383€ 743€ 593€ 1 230€ 254€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
114 446€ 121 836€ 98 867€ 106 346€ 75 160€ 74 088€ 109 224€ 102 416€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
114 446€ 121 836€ 98 867€ 106 346€ 75 160€ 74 088€ 109 224€ 102 416€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
7 012€ 11 251€ 4 733€ 20 674€ 10 165€ 10 407€ 4 235€ 37 849€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
120€ 916€ 2 595€ 1 746€ 1 462€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
13 889€ 11 284€ 8 256€ 8 578€ 5 351€ 6 500€ 1 696€ 1 387€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
264 251 € 348 418 € 335 391 € 256 609 € 256 574 € 190 610 € 186 021 € 173 919 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
770 221 € 1 063 334 € 946 747 € 878 084 € 830 001 € 729 110 € 721 510 € 535 330 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
56 € 32 € 37 € 60 € 51 € 71 € 170 € 22 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
16 € 32 € 34 € 60 € 51 € 69 € 134 € 19 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
16€ 32€ 34€ 60€ 51€ 69€ 134€ 19€
42
XII.
Kurzové zisky
40€ 3€ 2€ 36€ 3€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
5 624 € 8 916 € 11 180 € 16 269 € 15 659 € 15 413 € 27 757 € 21 299 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
3 984 € 7 232 € 9 184 € 15 014 € 12 815 € 13 465 € 19 952 € 15 122 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
3 984€ 7 232€ 9 184€ 15 014€ 12 815€ 13 465€ 19 952€ 15 122€
52
O.
Kurzové straty
57€ 45€ 56€ 74€ 129€ 136€ 234€ 231€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 583€ 1 639€ 1 940€ 1 181€ 2 715€ 1 812€ 7 571€ 5 946€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-5 568 € -8 884 € -11 143 € -16 209 € -15 608 € -15 342 € -27 587 € -21 277 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
258 683 € 339 534 € 324 248 € 240 400 € 240 966 € 175 268 € 158 434 € 152 642 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
56 093 € 71 911 € 68 321 € 50 080 € 50 754 € 40 315 € 38 572 € 35 655 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
55 148€ 72 759€ 66 906€ 52 560€ 50 754€ 40 315€ 38 572€ 35 655€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
945€ -848€ 1 415€ -2 480€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
202 590 € 267 623 € 255 927 € 190 320 € 190 212 € 134 953 € 119 862 € 116 987 €