Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
160 726 000 € 136 376 000 € 141 841 000 € 110 429 655 € 119 790 346 € 104 224 893 € 101 684 917 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
87 863 000 € 72 186 000 € 71 497 000 € 60 320 562 € 65 716 178 € 63 472 546 € 69 160 057 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
499 000 € 700 000 € 677 000 € 222 176 € 220 516 € 165 540 € 144 147 €
005
A.I.2
Software
57 000 € 63 000 € 112 000 € 130 804 € 191 644 € 152 777 € 144 147 €
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
417 000 € 622 000 € 565 000 € 74 572 € 27 312 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
25 000 € 15 000 € 0 € 16 800 € 1 560 € 12 763 € 0 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
87 364 000 € 71 486 000 € 70 820 000 € 60 098 386 € 65 495 662 € 63 307 006 € 69 015 910 €
012
A.II.1
Pozemky
1 604 000 € 1 604 000 € 1 124 000 € 1 123 665 € 1 123 665 € 1 123 665 € 1 123 665 €
013
A.II.2
Stavby
23 534 000 € 25 442 000 € 27 027 000 € 24 631 857 € 26 046 102 € 27 187 353 € 28 690 937 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
36 511 000 € 40 285 000 € 36 117 000 € 30 884 375 € 32 961 185 € 29 705 303 € 35 378 248 €
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0 € 17 845 € 0 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
25 715 000 € 4 155 000 € 6 552 000 € 3 449 388 € 5 266 102 € 5 102 340 € 3 823 060 €
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
9 101 € 98 608 € 170 500 € 0 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
72 825 000 € 64 130 000 € 70 300 000 € 50 072 294 € 54 022 738 € 40 680 783 € 32 512 541 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
14 194 000 € 10 894 000 € 12 466 000 € 9 259 949 € 11 841 205 € 8 409 593 € 5 464 554 €
032
B.I.1
Materiál
7 010 000 € 5 069 000 € 7 041 000 € 3 831 552 € 3 872 373 € 2 852 883 € 2 080 274 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
3 157 000 € 2 852 000 € 2 451 000 € 2 737 049 € 4 412 914 € 3 475 440 € 2 348 870 €
034
B.I.3
Výrobky
4 027 000 € 2 973 000 € 2 974 000 € 2 691 348 € 3 555 918 € 2 081 270 € 1 035 410 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
794 000 € 445 000 € 465 000 € 6 672 308 € 5 815 968 € 5 052 817 € 4 679 857 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
794 000 € 445 000 € 465 000 € 6 672 308 € 5 815 968 € 5 052 817 € 4 679 857 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
48 180 000 € 52 704 000 € 57 288 000 € 33 912 076 € 36 307 379 € 27 198 283 € 22 334 764 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
42 797 000 € 44 658 000 € 37 847 000 € 30 577 894 € 34 628 972 € 25 146 790 € 20 400 588 €
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0 € 13 763 000 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
4 222 000 € 4 281 000 € 3 951 000 € 3 330 900 € 1 676 223 € 2 048 291 € 1 930 101 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 161 000 € 3 765 000 € 1 727 000 € 3 282 € 2 184 € 3 202 € 4 075 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
9 657 000 € 87 000 € 81 000 € 227 961 € 58 186 € 20 090 € 33 366 €
056
B.IV.1
Peniaze
18 000 € 26 000 € 29 000 € 8 057 € 8 740 € 7 093 € 4 867 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
105 000 € 61 000 € 52 000 € 219 904 € 49 446 € 12 997 € 28 499 €
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
9 534 000 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
38 000 € 60 000 € 44 000 € 36 799 € 51 430 € 71 564 € 12 319 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
38 000 € 60 000 € 44 000 € 36 799 € 51 430 € 71 564 € 12 319 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
160 727 000 € 136 376 000 € 141 841 000 € 110 429 655 € 119 790 346 € 104 224 893 € 101 684 917 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
92 898 000 € 70 952 000 € 86 306 000 € 64 466 145 € 58 850 700 € 46 086 683 € 33 945 007 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
3 983 000 € 3 983 000 € 3 983 000 € 3 983 271 € 3 983 271 € 3 983 271 € 3 983 271 €
069
A.I.1
Základné imanie
3 983 000 € 3 983 000 € 3 983 000 € 3 983 271 € 3 983 271 € 3 983 271 € 3 983 271 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
42 489 000 € 42 489 000 € 42 489 000 € 42 489 036 € 42 489 036 € 42 489 036 € 42 489 036 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
42 489 000 € 42 489 000 € 42 489 000 € 42 489 036 € 42 489 036 € 42 489 036 € 42 489 036 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
730 000 € 730 000 € 730 000 € 729 424 € 729 424 € 122 340 € 0 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
729 424 € 729 424 € 122 340 € 0 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
730 000 € 730 000 € 730 000 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
45 696 000 € 23 750 000 € 39 104 000 € 11 648 969 € -1 115 048 € -12 649 639 € -14 974 104 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
45 696 000 € 23 750 000 € 39 104 000 € 11 648 969 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 115 048 € -12 649 639 € -14 974 104 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
5 615 445 € 12 764 017 € 12 141 675 € 2 446 804 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
67 298 000 € 64 818 000 € 54 853 000 € 44 912 462 € 59 768 825 € 56 847 614 € 66 329 539 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
4 333 000 € 3 624 000 € 4 813 000 € 4 811 869 € 7 468 472 € 3 461 854 € 1 170 030 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
275 042 € 847 909 € 484 393 € 109 071 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
632 000 € 911 000 € 739 000 € 811 087 € 771 200 € 528 000 € 489 000 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
3 701 000 € 2 713 000 € 4 074 000 € 3 725 740 € 5 849 363 € 2 449 461 € 571 959 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
505 000 € 448 000 € 12 000 € 3 196 440 € 2 623 219 € 2 139 655 € 1 831 617 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
45 000 € 21 000 € 32 857 € 10 967 € 5 155 € 14 403 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
460 000 € 427 000 € 12 000 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
3 163 583 € 2 612 252 € 2 134 500 € 1 817 214 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
62 460 000 € 60 746 000 € 50 028 000 € 36 904 153 € 49 677 134 € 51 246 105 € 63 327 892 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
56 852 000 € 46 130 000 € 40 996 000 € 26 452 910 € 23 176 126 € 9 216 965 € 14 210 848 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
506 303 € 133 506 € 28 764 € 334 239 €
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
8 749 328 € 25 111 099 € 41 045 107 € 48 029 183 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
4 091 000 € 4 183 000 € 3 930 000 € 644 255 € 652 973 € 465 221 € 389 594 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
977 000 € 868 000 € 805 000 € 452 569 € 450 969 € 309 478 € 254 405 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
240 000 € 5 078 000 € 3 909 000 € 95 212 € 149 227 € 143 806 € 86 857 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
300 000 € 4 487 000 € 388 000 € 3 576 € 3 234 € 36 764 € 22 766 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
531 000 € 606 000 € 682 000 € 1 051 048 € 1 170 821 € 1 290 596 € 1 410 371 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
455 000 € 530 000 € 606 000 € 931 273 € 1 051 046 € 1 170 821 € 1 290 598 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
76 000 € 76 000 € 76 000 € 119 775 € 119 775 € 119 775 € 119 773 €