Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Píla T.E.N. s.r.o. [zrušená]

 • Vydaný 27.12.2011
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 250 z roku 2011 30.12.2011
 • Úpadca Píla T.E.N. s.r.o.
  IČO: 36634352
Oznam

Sro 10056/S

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci začatého konania o zrušení obchodnej spoločnosti Píla T.E.N. s.r.o., Bebrava 1836, 963 01 Krupina, IČO: 36 634 352, bez likvidácie podľa § 68 ods. 9 zák.

č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie podľa

§ 68 ods. 10 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z.z. v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí troch mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 ods. 10 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zák. č. 487/2009 Z.z. v Obchodnom vestníku.

Banská Bystrica 27. 12. 2011

JUDr. Eva Mihálechová

sudkyňa

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 27Cbr/69/2011
 • ICS 6111215438
 • Vydal JUDr. Eva Mihálechová
 • Vydal FN samosudca
 • Odoslal Darina Hradská

Zmena stavu spoločnosti

Stav Dátum zmeny
Zrušenie 1.6.2012
Výmaz 28.7.2012

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Mesto Kraj
30.12.2011
Rozhodnutie Zrušenie