Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
5 304€ 9 901€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
7 244€ 8 040€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-1 940 € 1 861 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
3 697 494 € 4 130 529 € 3 454 848 € 3 203 176 € 2 771 687 € 2 979 189 € 2 382 523 € 2 046 534 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
3 697 494€ 4 130 529€ 3 454 848€ 3 203 176€ 2 771 687€ 2 979 189€ 2 382 523€ 2 046 534€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
3 620 388 € 4 048 793 € 3 355 511 € 3 093 437 € 2 666 472 € 2 654 473 € 2 201 097 € 1 924 818 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
17 451€ 19 171€ 13 878€ 9 986€ 9 368€ 18 164€ 27 877€ 19 173€
10
B.2
Služby
3 602 937€ 4 029 622€ 3 341 633€ 3 083 451€ 2 657 104€ 2 636 309€ 2 173 220€ 1 905 645€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
77 106 € 81 736 € 99 337 € 109 739 € 105 215 € 322 776 € 181 426 € 123 577 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
55 892 € 58 462 € 73 244 € 86 943 € 73 351 € 290 930 € 144 419 € 69 008 €
13
C.1
Mzdové náklady
40 762€ 42 237€ 53 412€ 63 765€ 53 307€ 196 504€ 94 856€ 52 789€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
14 347€ 14 866€ 18 773€ 22 381€ 18 762€ 68 656€ 33 076€ 13 187€
16
C.4
Sociálne náklady
783€ 1 359€ 1 059€ 797€ 1 282€ 25 770€ 16 487€ 3 032€
17
D
Dane a poplatky
893€ 1 366€ 745€ 618€ 738€ 2 201€ 2 435€ 864€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 211€ 6 942€ 9 744€ 13 083€ 16 655€ 16 655€ 15 784€ 12 845€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
833€ 50€ 1 667€ 13 000€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 202€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-1 145€ -360€ 1 487€ 2 000€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
8 528€ 1 875€ 240€ 7 737€ 920€ 67€ 9€ 759€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
9 708€ 1 499€ 3 186€ 2 681€ 472€ 927€ 1 090€ 341€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
16 908 € 15 702 € 12 658 € 12 664 € 14 919 € 12 180 € 15 172 € 54 278 €
38
X.
Výnosové úroky
7€
39
N
Nákladové úroky
3 874€ 4 513€ 4 327€ 5 064€ 5 767€ 7 241€ 7 516€ 2 782€
40
XI.
Kurzové zisky
1€ 8€ 20€
41
O
Kurzové straty
1€ 1€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 936€ 2 663€ 1 943€ 1 988€ 3 677€ 3 969€ 3 267€ 3 981€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-6 810 € -7 169 € -6 270 € -7 052 € -9 424 € -11 210 € -10 783 € -6 756 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
10 098 € 8 533 € 6 388 € 5 612 € 5 495 € 970 € 4 389 € 47 522 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
9 884 € 2 880 € 2 880 € 2 880 € 2 880 € 2 880 € 2 521 € 10 127 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
9 884€ 2 880€ 2 880€ 2 880€ 2 880€ 2 880€ 2 521€ 10 127€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
214 € 5 653 € 3 508 € 2 732 € 2 615 € -1 910 € 1 868 € 37 395 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
10 098 € 8 533 € 6 388 € 5 612 € 5 495 € 970 € 4 389 € 47 522 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
214 € 5 653 € 3 508 € 2 732 € 2 615 € -1 910 € 1 868 € 37 395 €