Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
13 610 296€ 11 163 384€ 11 147 285€ 7 911 946€ 6 161 321€ 6 424 288€ 8 291 167€ 8 774 079€ 6 212 244€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
13 619 552 € 11 175 321 € 11 165 390 € 7 920 895 € 7 311 320 € 6 574 796 € 8 754 082 € 8 774 002 € 6 211 928 € 4 850 561 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
12 535 690€ 10 205 609€ 10 243 085€ 6 918 984€ 5 482 972€ 5 512 235€ 5 615 905€ 7 112 116€ 5 114 241€ 3 919 873€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
994 874€ 850 734€ 691 689€ 770 759€ 533 713€ 654 459€ 626 221€ 912 843€ 1 081 660€ 862 443€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
65 608€ 79 648€ 218 129€ 208 413€ 183 537€ 217 218€ 578 501€ 68 169€ 5 852€ 11 208€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
23 380€ 39 330€ 12 487€ 22 739€ 1 111 098€ 190 884€ 1 933 455€ 680 874€ 10 175€ 57 037€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
12 362 649 € 10 141 337 € 9 544 346 € 7 376 497 € 8 292 513 € 6 452 258 € 8 672 836 € 8 685 006 € 6 095 971 € 4 792 598 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
9 205 883€ 7 128 276€ 6 775 244€ 4 725 954€ 3 966 780€ 3 707 126€ 4 105 018€ 5 211 537€ 4 062 711€ 3 037 845€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
396 235€ 326 901€ 274 455€ 248 708€ 292 342€ 237 048€ 200 446€ 274 506€ 267 427€ 132 891€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
1 625 667€ 1 167 265€ 1 169 691€ 1 246 349€ 1 148 028€ 993 490€ 791 425€ 1 155 181€ 877 756€ 966 814€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 062 526 € 912 841 € 790 506 € 690 049 € 1 321 647 € 908 421 € 891 634 € 960 292 € 653 744 € 466 404 €
16
E.1.
Mzdové náklady
796 155€ 642 090€ 548 035€ 496 988€ 1 037 107€ 714 512€ 718 863€ 796 558€ 512 534€ 351 978€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
253 871€ 220 758€ 187 057€ 169 219€ 224 254€ 180 994€ 158 881€ 153 418€ 133 076€ 105 755€
19
E.4.
Sociálne náklady
12 500€ 49 993€ 55 414€ 23 842€ 60 286€ 12 915€ 13 890€ 10 316€ 8 134€ 8 671€
20
F.
Dane a poplatky
6 212€ 1 086€ 2 161€ 5 215€ 3 666€ 6 617€ 5 551€ 5 456€ 5 623€ 6 619€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
128 813€ 175 353€ 213 853€ 243 973€ 227 314€ 229 483€ 176 061€ 110 747€ 148 580€ 128 503€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
128 813€ 175 353€ 213 853€ 243 973€ 227 314€ 229 483€ 176 061€ 110 747€ 148 580€ 128 503€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
32 167€ 58 683€ 127 516€ 134 514€ 140 613€ 176 225€ 501 075€ 129 447€ 57 212€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-143 333€ 263 265€ 110 390€ 9 748€ 14 364€ -17 470€ 18 106€ 19 653€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
48 479€ 107 667€ 80 530€ 71 987€ 1 177 759€ 211 318€ 1 983 520€ 837 840€ 22 918€ 33 869€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 256 903 € 1 033 984 € 1 621 044 € 544 398 € -981 193 € 122 538 € 81 246 € 88 996 € 115 957 € 57 963 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
2 302 779 € 2 433 901 € 2 715 384 € 1 468 732 € 609 535 € 1 229 030 € 1 145 237 € 1 383 735 € 988 007 € 644 766 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
5 865 € 552 € 731 € 485 € 3 € 185 € 71 € 77 € 317 € 106 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
5 702 € 276 € 640 € 71 € 51 € 317 € 99 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
5 702€ 276€ 640€ 71€ 51€ 317€ 99€
42
XII.
Kurzové zisky
133€ 137€ 91€ 12€ 3€ 185€ 26€ 7€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
30€ 139€ 473€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
50 442 € 60 076 € 65 851 € 67 235 € 70 396 € 73 980 € 79 595 € 65 025 € 55 159 € 47 362 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
44 689 € 52 543 € 58 984 € 61 269 € 64 203 € 67 889 € 69 713 € 59 557 € 45 726 € 38 179 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
44 689€ 52 543€ 58 984€ 61 269€ 64 203€ 67 889€ 69 713€ 59 557€ 45 726€ 38 179€
52
O.
Kurzové straty
725€ 1 894€ 1 896€ 543€ 583€ 89€ 166€ 76€ 408€ 2 821€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 028€ 5 639€ 4 971€ 5 423€ 5 610€ 6 002€ 9 716€ 5 392€ 9 025€ 6 362€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-44 577 € -59 524 € -65 120 € -66 750 € -70 393 € -73 795 € -79 524 € -64 948 € -54 842 € -47 256 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 212 326 € 974 460 € 1 555 924 € 477 648 € -1 051 586 € 48 743 € 1 722 € 24 048 € 61 115 € 10 707 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
242 076 € 201 971 € 315 151 € 75 571 € -7 686 € 19 421 € 15 708 € 38 560 € 25 221 € 13 542 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
244 548€ 213 911€ 341 381€ 69 993€ 23 165€ 17 668€ 39 769€ 26 033€ 14 099€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-2 472€ -11 940€ -26 230€ 5 578€ -7 686€ -3 744€ -1 960€ -1 209€ -812€ -557€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
970 250 € 772 489 € 1 240 773 € 402 077 € -1 043 900 € 29 322 € -13 986 € -14 512 € 35 894 € -2 835 €