Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

EUROMOL s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
-
-
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
5 588€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
5 549€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
39 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
40 800 € 40 800 € 41 036 € 18 951 € 22 800 € 26 553 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
40 800€ 40 800€ 41 036€ 18 951€ 22 800€ 26 553€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
5 139 € 24 656 € 2 524 € 2 967 € 4 782 € 1 575 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 849€ 1 812€ 1 340€ 2 483€ 2 133€ 807€
10
B.2
Služby
2 290€ 22 844€ 1 184€ 484€ 2 649€ 768€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
35 700 € 16 144 € 38 512 € 15 984 € 18 018 € 24 978 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
13
C.1
Mzdové náklady
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
16
C.4
Sociálne náklady
17
D
Dane a poplatky
3 650€ 3 479€ 3 389€ 3 470€ 3 664€ 1 965€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
52 777€ 38 103€ 14 551€ 13 008€ 18 131€ 18 131€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
490€ 500€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
8 112€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
18 070€ 16 990€ 10 710€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
962€ 3 744€ 1 713€ 2 140€ 14 018€ 2 043€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 991€ 1€ 393€ 697€ 552€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-40 826 € -38 685 € 11 672 € -5 966 € 9 544 € 6 373 €
38
X.
Výnosové úroky
2€
39
N
Nákladové úroky
3 458€ 2 767€ 1 718€ 103€ 580€ 1 058€
40
XI.
Kurzové zisky
41
O
Kurzové straty
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
144€ 109€ 86€ 87€ 82€ 80€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-3 602 € -2 874 € -1 804 € -190 € -662 € -1 138 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-44 428 € -41 559 € 9 868 € -6 156 € 8 882 € 5 235 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
960 € 960 € 960 € 960 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
960€ 960€ 960€ 960€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-44 428 € -42 519 € 8 908 € -7 116 € 7 922 € 5 235 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-44 428 € -41 559 € 9 868 € -6 156 € 8 882 € 5 235 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-44 428 € -42 519 € 8 908 € -7 116 € 7 922 € 5 235 €