Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
-
-
-
-
-
-
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
91 436 € 76 273 € 64 394 € 53 451 € 50 995 € 63 457 € 77 301 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 318 € 1 617 € 293 € 1 086 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 318 € 1 617 € 293 € 1 086 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 318€ 1 617€ 293€ 1 086€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
90 118 € 74 656 € 64 394 € 53 451 € 50 995 € 63 164 € 76 215 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
3 190 € 600 € 1 240 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
13 184 € 11 603 € 17 645 € 18 900 € 12 684 € 27 468 € 43 821 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
10 135€ 8 399€ 16 487€ 16 447€ 10 562€ 26 079€ 39 767€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
8€ 329€ 324€ 2 203€ 1 479€ 997€ 3 709€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
3 041€ 2 875€ 834€ 250€ 643€ 392€ 345€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
73 744 € 63 053 € 46 749 € 34 551 € 38 311 € 35 096 € 31 154 €
056
B.IV.1
Peniaze
73 744€ 63 053€ 46 749€ 34 551€ 38 311€ 35 096€ 31 154€
057
B.IV.2
Účty v bankách
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
91 436 € 76 273 € 64 394 € 53 451 € 50 995 € 63 457 € 77 301 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
59 131 € 51 554 € 38 720 € 20 308 € 27 806 € 34 320 € 36 646 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
51 827 € 44 250 € 31 416 € 13 004 € 20 502 € 27 016 € 29 342 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
32 305 € 24 719 € 25 674 € 33 143 € 23 189 € 29 137 € 40 655 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
220 € 200 € 200 € 349 € 200 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
220€ 200€ 200€ 349€ 200€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
321 € 274 € 225 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
31 764 € 24 245 € 25 249 € 32 794 € 22 989 € 29 137 € 40 655 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
14 660€ 6 235€ 3 817€ 12 969€ 9 115€ 14 356€ 14 392€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
10 019€ 10 868€ 10 674€ 12 044€ 11 678€ 12 188€ 20 357€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
341€ 895€ 1 044€ 2 622€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
6 744€ 6 247€ 9 714€ 5 159€ 2 196€ 2 593€ 5 906€
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé