Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

1. ENTERPRICE, s.r.o. [zrušená]

 • Vydaný 9.2.2015
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 29 z roku 2015 12.2.2015
 • Úpadca 1. ENTERPRICE, s.r.o.
  IČO: 36645184
  Parný Mlyn 1580
  984 01   Lučenec
 • Navrhovatelia 1. ENTERPRICE, s.r.o.
  IČO: 36645184
  Parný Mlyn 1580
  98401 Lučenec
 • JUDr. Jozef Ďurica
  Borovianska č. 17
  96001 Zvolen
Oznam

Sro 11229/S

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci začatého konania o zrušení spoločnosti 1. ENTERPRICE, s.r.o., Parný Mlyn 1580, Lučenec, IČO: 36 645 184, bez likvidácie podľa § 68 ods. 9 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie podľa § 68 ods. 10 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

v znení zákona č. 487/2009 Z.z. v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 ods. 10 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zák. č. 487/2009 Z.z. v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 61Cbr/6/2014
 • ICS 6114223772
 • Vydal JUDr. Marián Blaha
 • Vydal FN samosudca
 • Odoslal Mgr. Roman Karkalík

Zmena stavu spoločnosti

Stav Dátum zmeny
Zrušenie 21.5.2013
Výmaz 10.10.2015