Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

„EON CORPORATION”, spol. s r.o. [zrušená]

 • Vydaný 18.9.2017
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 180 z roku 2017 21.9.2017
 • Úpadca „EON CORPORATION”, spol. s r.o.
  IČO: 36646067
  Ľ. Štúra 61/31
  960 01   Zvolen
Oznam

Sro 11321/S

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci začatého konania o zrušení obchodnej spoločnosti

„EON CORPORATION“, spol. s r.o., so sídlom Ľ. Štúra 61/31, 960 01 Zvolen, IČO: 36 646 067, bez likvidácie podľa

§ 68 ods. 9 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie podľa § 68 ods. 10 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z.z. v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 ods. 10 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zák. č. 487/2009 Z.z. v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 61Cbr/32/2016
 • ICS 6116202336
 • Vydal JUDr. Marián Blaha
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Mgr. Roman Karkalík

Zmena stavu spoločnosti

Stav Dátum zmeny
Zrušenie 29.5.2018
Výmaz 4.8.2018

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Mesto Kraj
21.9.2017
Rozhodnutie Zrušenie