Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
60 360 € 61 274 € 68 360 € 45 309 € 45 006 € 43 580 € 35 399 € 54 703 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
2 375 € 8 684 € 15 048 € 21 412 € 2 598 € 220 € 9 982 € 23 129 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
2 375 € 8 684 € 15 048 € 21 412 € 2 598 € 220 € 9 982 € 23 129 €
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 375€ 8 684€ 15 048€ 21 412€ 2 598€ 220€ 9 982€ 23 129€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
57 985 € 52 590 € 53 312 € 23 897 € 42 408 € 43 360 € 25 417 € 31 574 €
015
B.I.
Zásoby
22€ 69€ 6 500€ 61€ 61€ 53€ 75€ 24€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
6 720 € 11 013 € 10 224 € 13 465 € 5 282 € 11 524 € 15 738 € 10 396 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
734€ 8 764€ 7 746€ 7 457€ 3 605€ 10 175€ 13 872€ 4 218€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
4 020€ 7€ 3 304€ 194€ 80€ 4 230€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
1 966€ 2 242€ 2 478€ 2 704€ 1 483€ 1 269€ 1 866€ 1 948€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
51 243 € 41 508 € 36 588 € 10 371 € 37 065 € 31 783 € 9 604 € 21 154 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
51 243€ 41 508€ 36 588€ 10 371€ 37 065€ 31 783€ 9 604€ 21 154€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
60 360 € 61 274 € 68 360 € 45 309 € 45 006 € 43 580 € 35 399 € 54 703 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
24 210 € 32 222 € 27 295 € 16 678 € 29 275 € 14 259 € 21 977 € 41 184 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
030
A.III.
Fondy zo zisku
664€ 664€ 664€ 663€ 664€ 664€ 664€ 664€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
24 518€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
16 907 € 24 919 € 19 992 € 9 376 € 21 972 € 6 956 € 14 674 € 9 363 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
36 150 € 29 052 € 41 065 € 28 631 € 15 731 € 29 321 € 13 422 € 13 519 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
134€ 73€ 51€ 27€ 2€ 3€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
35 847 € 28 810 € 40 855 € 28 339 € 15 642 € 29 231 € 13 422 € 13 519 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
12 603€ 4 084€ 10 929€ 1 734€ 3 722€ 854€ 779€ 4 906€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
364€ 337€ 106€ 740€ 4 339€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
339€ 3 498€ 7 693€ 1 457€ 5 762€ 3 491€ 3 278€ 215€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
22 541€ 20 891€ 22 127€ 24 408€ 1 819€ 24 886€ 9 365€ 8 398€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
169€ 169€ 159€ 265€ 87€ 87€