Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
-
-
01.01.2009
31.12.2009
04
II.
Výroba
[05+06+07]
72 495 € 77 014 € 99 902 € 84 672 € 62 404 € 46 980 € 66 220 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
40 654€ 43 443€ 79 882€ 18 275€ 31 434€ 35 260€ 70 783€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
6 908€ 7 309€ -24 528€ 13 743€ 13 272€ -23 042€ -18 063€
07
II.3
Aktivácia
24 933€ 26 262€ 44 548€ 52 654€ 17 698€ 34 762€ 13 500€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
186 545 € 181 717 € 160 276 € 182 228 € 166 805 € 183 987 € 180 204 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
100 282€ 105 588€ 94 037€ 100 003€ 101 939€ 121 604€ 131 068€
10
B.2
Služby
86 263€ 76 129€ 66 239€ 82 225€ 64 866€ 62 383€ 49 136€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-114 050 € -104 703 € -60 374 € -97 556 € -104 401 € -137 007 € -113 984 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
295 489 € 280 761 € 254 227 € 228 943 € 212 578 € 216 158 € 203 645 €
13
C.1
Mzdové náklady
209 174€ 198 655€ 179 943€ 163 000€ 149 020€ 152 180€ 143 020€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
70 667€ 67 128€ 60 058€ 54 259€ 50 606€ 52 179€ 49 002€
16
C.4
Sociálne náklady
15 648€ 14 978€ 14 226€ 11 684€ 12 952€ 11 799€ 11 623€
17
D
Dane a poplatky
11 448€ 11 823€ 11 980€ 11 833€ 15 518€ 9 158€ 13 852€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
59 395€ 70 765€ 80 304€ 90 175€ 89 747€ 96 830€ 87 459€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
29 466€ 21 937€ 12 463€ 13 605€ 2 738€ 16 133€ 20 327€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
13 163€ 9 565€ 14 500€ 10 396€ 2 016€ 6 275€ 15 747€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
471 328€ 473 893€ 480 560€ 480 506€ 477 816€ 452 291€ 424 286€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
198€ 98€ 486€ 3 009€ 1 326€ 1 317€ 2 124€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
7 051 € 18 115 € 71 152 € 52 199 € 54 968 € 1 679 € 7 802 €
38
X.
Výnosové úroky
2€ 948€ 607€ 328€ 1 075€
39
N
Nákladové úroky
99€ 563€ 1 074€ 1 607€ 2 029€ 2 400€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
78€ 219€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 656€ 2 897€ 2 235€ 2 163€ 2 613€ 3 129€ 2 907€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-2 578 € -2 777 € -2 796 € -2 289 € -3 613 € -4 830 € -4 232 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
4 473 € 15 338 € 68 356 € 49 910 € 51 355 € -3 151 € 3 570 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 306 € 3 621 € 14 862 € 10 884 € 14 078 € -4 372 € 1 870 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 306€ 3 621€ 14 862€ 10 884€ 14 078€ 3 009€ 2 625€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-7 381€ -755€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
3 167 € 11 717 € 53 494 € 39 026 € 37 277 € 1 221 € 1 700 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
4 473 € 15 338 € 68 356 € 49 910 € 51 355 € -3 151 € 3 570 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
3 167 € 11 717 € 53 494 € 39 026 € 37 277 € 1 221 € 1 700 €