Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
500€ 3 000€ 9 917€ 6 350€ 352 305€ 74 038€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
330 983€ 69 746€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
500 € 3 000 € 9 917 € 6 350 € 21 322 € 4 292 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
76 216 € 68 075 € 66 000 € 14 845 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
76 216€ 68 075€ 66 000€ 14 845€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
14 630 € 6 412 € 6 476 € 5 517 € 9 444 € 73 762 € 15 567 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
4 516€ 429€ 14€
10
B.2
Služby
10 114€ 6 412€ 6 476€ 5 517€ 9 015€ 73 762€ 15 553€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
62 086 € -3 412 € 3 441 € 833 € 58 631 € 13 560 € 3 570 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
4 129 € 12 785 € 11 560 € 8 840 € 6 979 €
13
C.1
Mzdové náklady
9 145€ 5 360€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
2 342€ 1 619€
16
C.4
Sociálne náklady
73€
17
D
Dane a poplatky
501€ 1 002€ 501€ 501€ 444€ 517€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
30 390€ 28 414€ 30 365€ 30 365€ 28 965€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
316€ 30 365€ 30 365€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 043€ 14€ 1 372€ 3 201€ 35 474€ 787€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
10 321 € -44 810 € -40 858 € -11 709 € 52 551 € -22 358 € 2 266 €
38
X.
Výnosové úroky
1€ 2€ 1€
39
N
Nákladové úroky
2 546€ 10 987€ 7 027€
41
O
Kurzové straty
9€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
950€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 182€ 1 217€ 1 193€ 1 031€ 1 662€ 7 879€ 162€ 70€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-1 182 € -1 217 € -1 193 € -2 627 € -12 648 € -14 913 € -161 € -70 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
9 139 € -46 027 € -42 051 € -14 336 € 39 903 € -37 271 € 2 105 € -70 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
-10 892 € 12 160 € 15 330 € 960 € 960 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
-10 892€ 12 160€ 15 330€ 960€ 960€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
9 139 € -35 135 € -54 211 € -29 666 € 38 943 € -38 231 € 2 105 € -70 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
9 139 € -46 027 € -42 051 € -14 336 € 39 903 € -37 271 € 2 105 € -70 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
9 139 € -35 135 € -54 211 € -29 666 € 38 943 € -38 231 € 2 105 € -70 €