Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
23 210 563 € 22 915 297 € 23 316 380 € 21 702 653 € 20 671 141 € 18 621 547 € 17 738 994 € 18 085 506 € 19 086 023 € 17 787 417 € 13 147 356 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
11 295 942 € 10 300 301 € 10 304 187 € 5 820 875 € 5 118 066 € 5 783 840 € 6 369 017 € 7 134 122 € 7 827 197 € 8 500 534 € 9 254 423 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
251 392 € 31 021 € 10 138 € 0 € 503 € 4 951 € 18 885 € 35 385 € 48 435 €
005
A.I.2
Software
24 535€ 31 021€ 10 138€ 503€ 4 951€ 18 885€ 35 385€ 45 922€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
226 857€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
2 513€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
11 044 550 € 10 269 280 € 10 294 049 € 5 820 875 € 5 118 066 € 5 783 337 € 6 369 017 € 7 129 171 € 7 808 312 € 8 465 149 € 9 205 988 €
012
A.II.1
Pozemky
533 480€ 533 480€ 533 480€ 533 480€ 533 480€ 533 480€ 533 480€ 533 480€ 533 480€ 533 480€ 533 480€
013
A.II.2
Stavby
5 879 867€ 6 211 521€ 6 556 108€ 3 898 707€ 4 051 036€ 4 258 357€ 4 460 364€ 4 689 906€ 4 813 514€ 5 032 536€ 5 264 088€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 511 505€ 3 326 039€ 2 167 573€ 867 611€ 523 101€ 977 806€ 1 328 518€ 1 881 850€ 2 414 392€ 2 876 476€ 3 382 285€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
55 744€ 67 125€ 40 775€ 23 612€ 9 209€ 10 294€ 15 120€ 12 773€ 16 929€ 22 657€ 26 135€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
63 954€ 93 557€ 996 113€ 58 125€ 1 240€ 3 400€ 31 535€ 11 162€ 29 997€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
37 558€ 439 340€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
11 893 410 € 12 593 050 € 12 997 584 € 15 873 900 € 15 537 519 € 12 810 684 € 11 349 836 € 10 918 315 € 11 238 796 € 9 264 357 € 3 868 781 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
2 977 179 € 2 637 017 € 1 693 174 € 1 049 719 € 966 608 € 1 162 582 € 1 137 074 € 1 070 704 € 1 050 517 € 1 325 476 € 1 111 514 €
032
B.I.1
Materiál
1 254 623€ 1 212 761€ 750 690€ 593 774€ 496 187€ 601 812€ 871 052€ 686 621€ 734 532€ 1 027 237€ 920 765€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
259 667€ 234 943€ 185 542€ 68 792€ 81 957€ 71 916€ 86 834€ 97 560€ 63 488€
034
B.I.3
Výrobky
894 890€ 636 017€ 363 710€ 330 885€ 312 582€ 448 253€ 113 472€ 224 331€ 245 317€ 173 831€ 84 808€
036
B.I.5
Tovar
567 999€ 553 296€ 393 232€ 56 268€ 75 882€ 40 601€ 65 716€ 62 192€ 7 180€ 41 730€ 1 690€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
42 076 € 234 300 € 457 735 € 402 741 € 824 757 € 1 762 243 € 2 315 577 € 2 762 654 € 2 469 540 € 2 590 341 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
42 076€ 234 300€ 457 735€ 402 741€ 824 757€ 1 762 243€ 2 315 577€ 2 762 654€ 2 469 540€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
8 861 415 € 9 722 130 € 10 837 581 € 14 410 346 € 13 670 429 € 9 534 659 € 7 332 098 € 6 829 646 € 7 546 453 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 227 151€ 2 457 912€ 1 768 990€ 2 747 441€ 2 676 042€ 2 187 503€ 1 556 555€ 1 982 979€ 1 749 225€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
6 479 980€ 6 789 653€ 8 977 579€ 11 619 331€ 10 938 434€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
7 287 002€ 5 711 716€ 4 734 288€ 5 727 465€ 3 207 505€ 1 877 518€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
152 763€ 472 320€ 86 925€ 41 029€ 52 847€ 57 183€ 56 801€ 107 116€ 65 879€ 70 040€ 57 876€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 521€ 2 245€ 4 087€ 2 545€ 3 106€ 2 971€ 7 026€ 5 263€ 3 884€ 448€ 483€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
12 740 € -397 € 9 094 € 11 094 € 75 725 € 351 200 € 565 087 € 255 311 € 172 286 € 460 399 € 250 436 €
056
B.IV.1
Peniaze
3 333€ 2 338€ 3 203€ 1 159€ 1 573€ 2 469€ 1 668€ 2 615€ 2 064€ 3 710€ 1 967€
057
B.IV.2
Účty v bankách
8 382€ -3 760€ 4 866€ 8 911€ 73 130€ 347 714€ 562 419€ 252 696€ 170 222€ 456 689€ 248 469€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
1 025€ 1 025€ 1 025€ 1 024€ 1 022€ 1 017€ 1 000€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
21 211 € 21 946 € 14 609 € 7 878 € 15 556 € 27 023 € 20 141 € 33 069 € 20 030 € 22 526 € 24 152 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
7€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
21 211€ 21 162€ 13 109€ 7 878€ 10 040€ 5 867€ 8 141€ 26 069€ 14 185€ 11 526€ 11 352€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
784€ 1 500€ 5 509€ 21 156€ 12 000€ 7 000€ 5 845€ 11 000€ 12 800€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
23 210 563 € 22 915 297 € 23 316 380 € 21 702 653 € 20 671 141 € 18 621 547 € 17 738 994 € 18 085 506 € 19 086 023 € 17 787 417 € 13 147 356 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
19 559 368 € 19 467 924 € 18 438 325 € 18 334 727 € 17 862 302 € 16 092 309 € 15 694 260 € 16 260 652 € 17 746 549 € 16 167 724 € 11 939 470 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
13 674 806 € 13 674 806 € 13 674 806 € 13 674 806 € 13 674 806 € 13 674 806 € 13 674 806 € 13 674 806 € 13 674 806 € 13 674 806 € 13 674 806 €
069
A.I.1
Základné imanie
13 674 806€ 13 674 806€ 13 674 806€ 13 674 806€ 13 674 806€ 13 674 806€ 13 674 806€ 13 674 806€ 13 674 806€ 13 674 806€ 13 674 806€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 367 481 € 1 174 642 € 985 812 € 792 490 € 613 849 € 518 962 € 440 032 € 327 095 € 248 154 € 36 741 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 367 481€ 1 174 642€ 985 812€ 792 490€ 613 849€ 518 962€ 440 032€ 327 095€ 248 154€ 36 741€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
425 634 € 1 877 € 1 109 € 1 005 € 813 € 813 € 813 € 8 € 2 244 765 € -1 772 077 € -2 470 153 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
425 634€ 1 877€ 1 109€ 1 005€ 813€ 813€ 813€ 8€ 4 714 918€ 698 076€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-2 470 153€ -2 470 153€ -2 470 153€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
4 091 447 € 4 616 599 € 3 776 598 € 3 866 426 € 3 572 834 € 1 897 728 € 1 578 609 € 2 258 743 € 1 578 824 € 4 228 254 € 734 817 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
3 651 195 € 3 447 373 € 4 878 055 € 3 367 926 € 2 808 839 € 2 529 238 € 2 044 734 € 1 824 854 € 1 339 474 € 1 619 693 € 1 207 886 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
218 931 € 217 127 € 154 024 € 102 386 € 153 945 € 130 605 € 139 079 € 122 075 € 132 212 € 317 713 € 191 364 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
100 918€ 85 193€ 85 774€ 46 666€ 46 369€ 85 905€ 97 499€ 74 640€ 83 196€ 77 176€ 32 268€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
14 000€ 14 000€ 14 000€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
118 013€ 131 934€ 68 250€ 55 720€ 107 576€ 44 700€ 41 580€ 33 435€ 35 016€ 226 537€ 159 096€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
8 937 € 13 060 € 14 308 € 11 831 € 16 036 € 35 376 € 22 466 € 19 562 € 16 719 € 5 603 € 31 082 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 10 353€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
8 937€ 13 060€ 14 308€ 11 831€ 10 906€ 9 380€ 12 113€ 9 816€ 7 427€ 4 993€ 872€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
5 130€ 25 996€ 9 746€ 9 292€ 610€ 30 210€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
3 417 566 € 3 204 029 € 4 698 337 € 3 243 747 € 2 634 802 € 2 360 260 € 1 877 997 € 1 678 805 € 1 190 543 € 1 255 161 € 968 230 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
2 919 985€ 2 850 418€ 4 157 735€ 1 966 533€ 2 393 432€ 2 172 493€ 1 500 249€ 1 518 925€ 1 012 103€ 1 029 858€ 797 444€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
209 006€ 3 444€ 31 320€ 74 675€ 68 320€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
226 598€ 196 221€ 152 559€ 126 591€ 130 387€ 99 736€ 87 950€ 80 223€ 73 912€ 82 851€ 59 681€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
138 211€ 126 924€ 107 417€ 83 148€ 80 666€ 65 591€ 58 476€ 52 127€ 47 935€ 50 828€ 35 818€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
132 128€ 30 284€ 279 003€ 1 067 206€ 21 270€ 13 880€ 12 047€ 10 650€ 9 558€ 6 240€ 4 980€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
644€ 182€ 1 623€ 269€ 9 047€ 8 560€ 10 269€ 13 436€ 15 715€ 10 709€ 1 987€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
5 761 € 13 157 € 11 386 € 9 962 € 4 056 € 2 997 € 5 192 € 4 412 € 41 216 € 17 210 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
19 330€ 8 605€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
5 761€ 13 157€ 11 386€ 9 962€ 4 056€ 2 997€ 5 192€ 4 412€ 21 886€ 8 605€