Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Camfil s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
7 026 517€ 5 614 621€ 3 678 304€ 2 189 983€ 1 676 399€ 792 878€ 780 332€ 694 223€ 493 940€ 278 499€ 170 702€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
5 345 167€ 4 238 716€ 2 761 060€ 1 642 106€ 1 301 947€ 746 470€ 613 332€ 559 220€ 403 433€ 218 329€ 142 555€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
1 681 350 € 1 375 905 € 917 244 € 547 877 € 374 452 € 46 408 € 167 000 € 135 003 € 90 507 € 60 170 € 28 147 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
29 281 644 € 27 528 350 € 24 531 048 € 21 954 598 € 20 497 857 € 19 031 209 € 17 084 797 € 15 622 942 € 14 246 691 € 13 895 749 € 11 063 322 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
29 102 657€ 27 344 209€ 24 371 915€ 21 882 707€ 20 593 853€ 18 725 310€ 17 206 382€ 15 840 271€ 14 390 785€ 14 004 555€ 11 448 486€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
178 987€ 184 141€ 159 133€ 71 891€ -95 996€ 305 899€ -121 585€ -217 329€ -144 094€ -108 806€ -385 164€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
20 439 015 € 18 703 798 € 17 004 923 € 14 190 116 € 13 439 130 € 13 916 771 € 12 690 950 € 11 413 192 € 10 497 487 € 10 231 920 € 8 136 194 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
14 192 618€ 13 416 241€ 12 114 390€ 11 262 634€ 10 975 329€ 12 055 985€ 10 851 674€ 9 888 475€ 9 164 987€ 8 906 844€ 7 289 976€
10
B.2
Služby
6 220 684€ 5 278 876€ 4 893 460€ 2 913 436€ 2 463 801€ 1 860 786€ 1 839 276€ 1 524 717€ 1 332 500€ 1 325 076€ 846 218€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
10 523 979 € 10 200 457 € 8 443 369 € 8 312 359 € 7 433 179 € 5 160 846 € 4 560 847 € 4 344 753 € 3 839 711 € 3 723 999 € 2 955 275 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
4 150 339 € 3 579 450 € 2 902 064 € 2 439 589 € 2 079 669 € 1 914 737 € 1 792 712 € 1 676 591 € 1 548 768 € 1 501 162 € 1 277 712 €
13
C.1
Mzdové náklady
2 918 113€ 2 532 622€ 2 057 327€ 1 724 870€ 1 466 994€ 1 352 712€ 1 266 418€ 1 200 617€ 1 112 969€ 1 068 377€ 910 928€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 038 785€ 900 497€ 731 618€ 615 894€ 519 274€ 480 683€ 451 577€ 417 185€ 382 500€ 368 592€ 314 298€
16
C.4
Sociálne náklady
193 441€ 146 331€ 113 119€ 98 825€ 93 401€ 81 342€ 74 717€ 58 789€ 53 299€ 64 193€ 52 486€
17
D
Dane a poplatky
49 594€ 44 155€ 31 039€ 32 811€ 29 227€ 30 191€ 28 991€ 27 789€ 24 670€ 23 863€ 17 615€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 089 389€ 940 309€ 592 367€ 538 563€ 839 121€ 920 198€ 887 973€ 879 663€ 868 304€ 918 033€ 976 669€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
135 710€ 124 156€ 69 871€ 43 621€ 51 314€ 55 414€ 47 372€ 32 818€ 284 563€ 177 837€ 27 604€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
148 421€ 85 692€ 62 229€ 46 852€ 66 458€ 28 932€ 34 626€ 30 110€ 241 468€ 175 772€ 28 668€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
2 124€ 39 061€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
126 367€ 127 494€ 98 951€ 81 315€ 81 548€ 159 471€ 198 636€ 208 225€ 320 894€ 402 168€ 133 680€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
74 002€ 33 468€ 32 402€ 25 386€ 38 006€ 35 171€ 33 586€ 35 830€ 25 942€ 13 522€ 3 300€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
5 272 187 € 5 729 972 € 4 992 090 € 5 354 094 € 4 513 560 € 2 446 502 € 2 028 967 € 1 935 813 € 1 736 016 € 1 671 652 € 812 595 €
38
X.
Výnosové úroky
0€ 1€ 1€ 4€ 808€ 7 204€ 6 601€ 39 567€ 1 077€ 143€ 370€
39
N
Nákladové úroky
72€ 403€ 591€ 532€ 1 621€ 3 022€ 3 913€ 61 409€
40
XI.
Kurzové zisky
18 489€ 22 137€ 24 208€ 18 956€ 9 954€ 5 476€ 1 650€ 5 957€ 8 529€ 11 759€ 188 146€
41
O
Kurzové straty
30 364€ 36 979€ 23 907€ 21 255€ 10 935€ 5 541€ 8 391€ 10 641€ 19 978€ 19 140€ 187 537€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
9 243€ 8 227€ 8 067€ 6 317€ 2 659€ 1 979€ 2 599€ 3 446€ 21 100€ 22 588€ 17 348€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-21 118 € -23 068 € -7 765 € -8 684 € -3 235 € 4 569 € -3 271 € 29 816 € -34 494 € -33 739 € -77 778 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
5 251 069 € 5 706 904 € 4 984 325 € 5 345 410 € 4 510 325 € 2 451 071 € 2 025 696 € 1 965 629 € 1 701 522 € 1 637 913 € 734 817 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 159 622 € 1 090 305 € 1 207 727 € 1 478 984 € 937 491 € 553 343 € 447 087 € -293 114 € 120 801 € -2 590 341 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
967 398€ 866 870€ 1 262 721€ 1 056 968€ 5€ 9€ 10€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
192 224€ 223 435€ -54 994€ 422 016€ 937 486€ 553 334€ 447 077€ -293 114€ 120 801€ -2 590 341€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
4 091 447 € 4 616 599 € 3 776 598 € 3 866 426 € 3 572 834 € 1 897 728 € 1 578 609 € 2 258 743 € 1 580 721 € 4 228 254 € 734 817 €
53
T
Mimoriadne náklady
1 897€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
-1 897 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
-1 897 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
5 251 069 € 5 706 904 € 4 984 325 € 5 345 410 € 4 510 325 € 2 451 071 € 2 025 696 € 1 965 629 € 1 699 625 € 1 637 913 € 734 817 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
4 091 447 € 4 616 599 € 3 776 598 € 3 866 426 € 3 572 834 € 1 897 728 € 1 578 609 € 2 258 743 € 1 578 824 € 4 228 254 € 734 817 €