Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

LAMA SK s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
5 008€ 8 403€ 14 517€ 33 945€ 175 514€ 254 266€ 158 695€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
3 907€ 6 468€ 14 924€ 33 959€ 168 660€ 225 809€ 145 284€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
1 101 € 1 935 € -407 € -14 € 6 854 € 28 457 € 13 411 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
19 304 095 € 16 189 132 € 13 514 757 € 10 842 922 € 6 365 541 € 3 002 399 € 1 008 076 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
19 304 095€ 16 189 132€ 13 514 757€ 10 842 922€ 6 365 541€ 3 002 399€ 1 008 076€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
4 526 059 € 3 986 680 € 4 062 148 € 3 671 191 € 1 950 456 € 954 772 € 305 636 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
527 413€ 527 533€ 816 561€ 445 527€ 269 775€ 99 533€ 24 743€
10
B.2
Služby
3 998 646€ 3 459 147€ 3 245 587€ 3 225 664€ 1 680 681€ 855 239€ 280 893€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
14 779 137 € 12 204 387 € 9 452 202 € 7 171 717 € 4 421 939 € 2 076 084 € 715 851 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
10 061 806 € 8 301 685 € 5 810 721 € 4 763 445 € 3 166 109 € 1 457 902 € 531 683 €
13
C.1
Mzdové náklady
6 831 249€ 5 494 977€ 3 849 109€ 3 380 028€ 2 161 499€ 1 003 603€ 359 422€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
2 291 656€ 1 762 044€ 1 102 927€ 999 283€ 695 069€ 345 475€ 129 086€
16
C.4
Sociálne náklady
938 901€ 1 044 664€ 858 685€ 384 134€ 309 541€ 108 824€ 43 175€
17
D
Dane a poplatky
42 642€ 50 367€ 33 921€ 31 512€ 29 453€ 10 014€ 10 081€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
171 675€ 183 832€ 168 744€ 125 367€ 70 692€ 48 119€ 34 861€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
4 345€ 4 484€ 3 679€ 4 460€ 24 500€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
173€ 3 678€ 27 436€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
53 819€ 31 604€ 17 061€ 7 204€ 7 773€ 4 684€ 6 066€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 596€ 115 748€ 7 666€ 4 277€ 51 812€ 19 414€ 17 622€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 461 841€ 2 937 853€ 2 512 618€ 1 893 692€ 1 137 895€ 519 903€ 173 260€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
996 295 € 814 794 € 921 114 € 354 775 € 66 289 € 54 876 € -25 414 €
38
X.
Výnosové úroky
68€ 21€ 702€ 7€ 5€
39
N
Nákladové úroky
5 259€ 10 002€ 13 081€ 11 504€ 7 311€ 7 569€ 6 432€
40
XI.
Kurzové zisky
163€ 35€ 410€ 190€ 149€
41
O
Kurzové straty
369€ 462€ 93€ 67€ 2€ 1€ 1€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
172€ 14€ 681€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
7 283€ 6 385€ 5 541€ 10 950€ 7 639€ 9 587€ 12 363€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-12 748 € -16 814 € -18 237 € -22 310 € -13 929 € -17 136 € -18 110 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
983 547 € 797 980 € 902 877 € 332 465 € 52 360 € 37 740 € -43 524 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
225 556 € 204 231 € 231 820 € 90 329 € 25 352 € 9 120 € 1 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
227 566€ 206 033€ 229 023€ 83 228€ 35 111€ 9 120€ 1€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-2 010€ -1 802€ 2 797€ 7 101€ -9 759€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
757 991 € 593 749 € 671 057 € 242 136 € 27 008 € 28 620 € -43 525 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
983 547 € 797 980 € 902 877 € 332 465 € 52 360 € 37 740 € -43 524 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
757 991 € 593 749 € 671 057 € 242 136 € 27 008 € 28 620 € -43 525 €