Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
04
II.
Výroba
[05+06+07]
68 759 € 79 847 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
68 759€ 79 847€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
93 342 € 94 520 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
70 415€ 67 894€
10
B.2
Služby
22 927€ 26 626€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-24 583 € -14 673 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
28 323 € 50 576 €
13
C.1
Mzdové náklady
20 597€ 36 202€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
7 196€ 13 890€
16
C.4
Sociálne náklady
530€ 484€
17
D
Dane a poplatky
121€ 118€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
14 665€ 248€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6 285€ 4 373€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-44 647 € -69 492 €
38
X.
Výnosové úroky
130€
39
N
Nákladové úroky
2€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
816€ 505€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-818 € -375 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-45 465 € -69 867 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
960 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
960€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-46 425 € -69 867 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-45 465 € -69 867 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-46 425 € -69 867 €