Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
352 083 182€ 230 745 161€ 161 950 168€ 135 475 720€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
284 752 000 € 232 279 000 € 301 512 000 € 346 167 000 € 361 423 000 € 508 316 132 € 300 206 933 € 161 143 027 € 134 947 384 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
192 000€ 194 000€ 14 000€ 238 000€ 104 000€ 17 403 787€ 12 001 201€ 5 243 933€ 10 161 379€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
273 211 000€ 225 289 000€ 290 843 000€ 334 804 000€ 354 057 000€ 309 507 718€ 205 145 499€ 149 136 663€ 117 523 887€
05
III.
Tržby z predaja služieb
779 000€ 779 000€ 524 000€ 976 000€ 876 000€ 25 171 677€ 13 598 461€ 1 616 517€ 1 270 664€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
2 414 000€ 539 000€ -521 000€ 1 620 000€ -2 086 000€ 2 792 637€ -116 372€ 1 422 843€ 1 559 329€
07
V.
Aktivácia
0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
5 207 000€ 4 878 000€ 5 818 000€ 7 116 000€ 7 616 000€ 6 103 935€ 3 969 446€ 2 558 200€ 1 088 556€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 949 000€ 600 000€ 4 834 000€ 1 413 000€ 856 000€ 147 336 378€ 65 608 698€ 1 164 871€ 3 343 569€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
314 941 000 € 254 698 000 € 279 416 000 € 323 391 000 € 327 808 000 € 491 191 027 € 293 570 201 € 140 836 830 € 118 364 762 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
19 000€ 4 000€ 4 777 000€ 5 906 000€ 6 858 000€ 13 789 772€ 10 038 585€ 4 006 504€ 10 054 352€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
171 938 000€ 128 508 000€ 148 923 000€ 186 251 000€ 202 462 000€ 201 069 065€ 131 127 703€ 88 317 261€ 72 210 485€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ -1 522 691€ -126 119€ 965 690€ 260 855€
14
D.
Služby
32 343 000€ 27 720 000€ 32 025 000€ 32 104 000€ 35 200 000€ 69 527 643€ 45 060 081€ 18 274 029€ 14 589 292€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
55 978 000 € 41 544 000 € 47 951 000 € 52 300 000 € 48 359 000 € 40 331 819 € 22 702 986 € 15 533 317 € 12 526 202 €
16
E.1.
Mzdové náklady
38 518 000€ 27 210 000€ 32 877 000€ 36 713 000€ 34 900 000€ 28 618 690€ 15 837 599€ 10 918 676€ 8 829 527€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
8 841 000€ 6 721 000€ 7 363 000€ 7 487 000€ 7 180 000€ 9 980 742€ 5 595 326€ 3 888 855€ 3 144 276€
19
E.4.
Sociálne náklady
8 620 000€ 7 613 000€ 7 711 000€ 8 100 000€ 6 279 000€ 1 732 387€ 1 270 061€ 725 786€ 552 399€
20
F.
Dane a poplatky
156 000€ 156 000€ 92 000€ 87 000€ 86 000€ 76 717€ 76 328€ 75 966€ 70 959€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
22 358 000€ 21 352 000€ 17 414 000€ 15 187 000€ 14 281 000€ 12 307 995€ 10 004 594€ 8 148 742€ 6 238 348€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 10 745 784€ 9 283 926€ 8 148 742€ 6 238 348€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 1 562 211€ 720 668€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
4 546 000€ 4 380 000€ 0€ 5 209 892€ 3 249 479€ 2 040 631€ 594 995€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
0€ 2 115 986€ 435 465€ 156 723€ 282 510€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
27 603 000€ 31 034 000€ 28 234 000€ 31 556 000€ 20 562 000€ 148 284 829€ 71 001 099€ 3 317 967€ 1 536 764€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-30 189 000 € -22 419 000 € 22 095 000 € 22 776 000 € 33 615 000 € 17 125 105 € 6 636 732 € 20 306 197 € 16 582 622 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
72 296 000 € 70 569 000 € 105 135 000 € 113 377 000 € 108 431 000 € 72 012 030 € 44 528 539 € 45 856 472 € 33 400 275 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
122 000 € 125 000 € 51 000 € 42 000 € 38 000 € 89 989 € 53 413 € 807 141 € 528 336 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
51 000 € 2 000 € 9 000 € 1 000 € 1 000 € 631 € 816 € 1 455 € 1 456 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
51 000€ 2 000€ 9 000€ 1 000€ 1 000€ 631€ 816€ 1 455€ 1 456€
42
XII.
Kurzové zisky
71 000€ 123 000€ 42 000€ 41 000€ 37 000€ 89 354€ 52 579€ 67 918€ 15 139€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 4€ 18€ 737 768€ 511 741€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
2 031 000 € 1 084 000 € 844 000 € 425 000 € 1 064 000 € 839 378 € 418 337 € 409 791 € 384 252 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 732 000 € 969 000 € 759 000 € 315 000 € 873 000 € 783 139 € 377 247 € 385 848 € 348 172 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
1 515 000€ 835 000€ 647 000€ 175 000€ 709 000€ 608 848€ 319 509€ 385 773€ 317 475€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
217 000€ 134 000€ 112 000€ 140 000€ 164 000€ 174 291€ 57 738€ 75€ 30 697€
52
O.
Kurzové straty
262 000€ 87 000€ 41 000€ 57 000€ 160 000€ 19 324€ 18 617€ 2 558€ 16 282€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
37 000€ 28 000€ 44 000€ 53 000€ 31 000€ 36 915€ 22 473€ 21 385€ 19 798€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 909 000 € -959 000 € -810 000 € -385 000 € -1 026 000 € -749 389 € -364 924 € 397 350 € 144 084 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-32 098 000 € -23 378 000 € 21 286 000 € 22 391 000 € 32 589 000 € 16 375 716 € 6 271 808 € 20 703 547 € 16 726 706 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-4 562 000 € -4 665 000 € 5 392 000 € 4 830 000 € 2 217 000 € 2 111 386 € -2 396 919 € 654 605 € 576 926 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
0€ 4 528 000€ 6 154 000€ 4 794 000€ 908 791€ 1 115 248€ 1 069 739€ 890 117€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-4 562 000€ -4 665 000€ 864 000€ -1 324 000€ -2 577 000€ 1 202 595€ -3 512 167€ -415 134€ -313 191€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-27 536 000 € -18 713 000 € 15 894 000 € 17 561 000 € 30 372 000 € 14 264 330 € 8 668 727 € 20 048 942 € 16 149 780 €