Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

AB Cosmetics, s.r.o.

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
 1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
 2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
 3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
 4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
 • Obchodný vestník
 • Obchodný register
 • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 25K/16/2012
 • Spisová značka 25K/16/2012
 • Prvý a posledný záznam 21.5.2012 - 16.1.2019

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
16.1.2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Mgr. Ing. Pavol Korytár Trnava Trnavský
17.9.2018
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Ing. Pavol Korytár Trnava Trnavský
14.9.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Mgr. Ing. Pavol Korytár Trnava Trnavský
20.6.2018
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Ing. Pavol Korytár Trnava Trnavský
7.6.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Mgr. Ing. Pavol Korytár Trnava Trnavský
15.5.2018
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Ing. Pavol Korytár Trnava Trnavský
9.5.2018
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Mgr. Ing. Pavol Korytár Trnava Trnavský
21.9.2017
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise Oznámenie správcu Mgr. Ing. Pavol Korytár Trnava Trnavský
21.7.2017
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise Oznámenie správcu Mgr. Ing. Pavol Korytár Trnava Trnavský
12.6.2017
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava Trnavský
11.5.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava Trnavský
10.5.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava Trnavský
6.4.2017
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Ing. Pavol Korytár Trnava Trnavský
3.4.2017
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Mgr. Ing. Pavol Korytár Trnava Trnavský
18.9.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava Trnavský
26.5.2015
Pripísanie poznámky o spornom zápise Oznámenie správcu Pavol Korytár Trnava Trnavský
17.2.2015
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Pavol Korytár Trnava Trnavský
13.1.2015
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Pavol Korytár Trnava Trnavský
13.10.2014
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Pavol Korytár Trnava Trnavský
18.9.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava Trnavský
18.9.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava Trnavský
10.9.2014
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty Oznámenie správcu Pavol Korytár Trnava Trnavský
24.7.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava Trnavský
17.7.2014
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Pavol Korytár Trnava Trnavský
11.6.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava Trnavský
22.5.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava Trnavský
1.4.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava Trnavský
4.12.2013
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Pavol Korytár Trnava Trnavský
3.12.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Pavol Korytár Trnava Trnavský
9.10.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava Trnavský
19.9.2013
Pripísanie poznámky o spornom zápise Oznámenie správcu Pavol Korytár Trnava Trnavský
24.7.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava Trnavský
26.4.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava Trnavský
28.3.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava Trnavský
28.3.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava Trnavský
27.3.2013
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava Trnavský
27.3.2013
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava Trnavský
20.3.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava Trnavský
22.2.2013
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Stanislav Volár Trnava Trnavský
4.2.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava Trnavský
4.2.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava Trnavský
11.1.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava Trnavský
7.1.2013
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu Stanislav Volár Trnava Trnavský
13.12.2012
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Stanislav Volár Trnava Trnavský
26.11.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava Trnavský
26.11.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava Trnavský
26.11.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava Trnavský
8.11.2012
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Stanislav Volár Trnava Trnavský
8.11.2012
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Stanislav Volár Trnava Trnavský
8.11.2012
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Stanislav Volár Trnava Trnavský
7.11.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava Trnavský
2.11.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava Trnavský
26.10.2012
Pripísanie poznámky o spornom zápise Oznámenie správcu Stanislav Volár Trnava Trnavský
15.10.2012
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Stanislav Volár Trnava Trnavský
15.10.2012
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Stanislav Volár Trnava Trnavský
15.10.2012
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Stanislav Volár Trnava Trnavský
12.10.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava Trnavský
4.10.2012
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Stanislav Volár Trnava Trnavský
4.10.2012
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu Stanislav Volár Trnava Trnavský
14.9.2012
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Stanislav Volár Trnava Trnavský
14.9.2012
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Stanislav Volár Trnava Trnavský
17.8.2012
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Stanislav Volár Trnava Trnavský
9.8.2012
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Stanislav Volár Trnava Trnavský
7.8.2012
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Stanislav Volár Trnava Trnavský
24.7.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava Trnavský
16.7.2012
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava Trnavský
12.6.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava Trnavský
12.6.2012
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava Trnavský
12.6.2012
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava Trnavský
5.6.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava Trnavský
Konkurzné konanie č. 25K/14/2012
 • Spisová značka 25K/14/2012
 • Prvý a posledný záznam 14.2.2013 - 14.2.2013

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
14.2.2013
Pripísanie poznámky o spornom zápise Oznámenie správcu Stanislav Volár Trnava Trnavský
Konkurzné konanie č. 36K/15/2012
 • Spisová značka 36K/15/2012
 • Prvý a posledný záznam 28.5.2012 - 30.7.2012

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
30.7.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava Trnavský
28.5.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava Trnavský

Podania z Obchodného vestníka nezaradené ku konaniam

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
25.6.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Krajský súd v Bratislave Trnava Trnavský
13.1.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Krajský súd v Bratislave Trnava Trnavský
28.11.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Krajský súd v Bratislave Trnava Trnavský
7.12.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Krajský súd v Bratislave Trnava Trnavský