Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Your Choice !, s.r.o. [zrušená]

2015 2014 2013
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
168 309 € 158 534 € 151 784 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
179€ 4 301€ 513€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
167 423€ 151 951€ 150 713€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
15€ 833€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
692€ 1 449€ 558€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
168 750 € 207 306 € 158 429 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
201€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
33 056€ 25 163€ 11 136€
11
C.
Služby
113 440€ 114 854€ 118 798€
12
D.
Osobné náklady
17 563€ 26 426€ 15 911€
13
E.
Dane a poplatky
754€ 386€ 458€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 836€ 2 448€ 8 445€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
359€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 101€ 38 029€ 3 121€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-441 € -48 772 € -6 645 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
21 106 € 16 235 € 21 091 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
2 € 1 € 3 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
2€ 1€ 3€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
872 € 222 € 167 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
540€
32
N.
Kurzové straty
4€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
328€ 222€ 167€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-870 € -221 € -164 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-1 311 € -48 993 € -6 809 €
36
P.
Daň z príjmov
960€ 961€ 1€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-2 271 € -49 954 € -6 810 €