Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

CHEMSTROJ, s.r.o. v konkurze [zrušená]

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
3 349 265 € 3 675 833 € 3 602 687 € 6 746 799 € 5 539 883 € 3 790 654 € 1 521 300 € 1 447 422 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
793 094 € 910 952 € 998 838 € 636 370 € 711 398 € 517 149 € 451 636 € 74 833 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 3 166 € 3 166 € 3 166 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
3 166€ 3 166€ 3 166€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
793 094 € 910 952 € 998 838 € 636 370 € 711 398 € 513 983 € 448 470 € 71 667 €
012
A.II.1
Pozemky
45 888€ 45 888€ 45 888€ 45 888€ 45 888€ 45 888€ 45 888€
013
A.II.2
Stavby
277 790€ 297 641€ 317 496€ 337 351€ 357 206€ 330 089€ 347 699€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
469 416€ 567 423€ 289 124€ 253 131€ 308 304€ 138 006€ 54 883€ 71 667€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
29 830€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
316 500€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 552 319 € 2 755 753 € 2 595 994 € 6 103 000 € 4 820 986 € 3 268 153 € 1 065 668 € 1 367 503 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
55 375 € 114 340 € 182 122 € 283 827 € 211 531 € 122 583 € 191 714 € 140 023 €
035
B.I.1
Materiál
55 375€ 114 340€ 182 092€ 277 523€ 211 530€ 114 891€ 191 714€ 139 902€
039
B.I.5
Tovar
30€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
6 304€ 1€ 7 692€ 121€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 577 735 € 0 € 0 € 574 € 37 416 € 0 € 7 764 € 184 423 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 € 0 € 0 € 36 696 € 0 € 6 551 € 175 803 €
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
36 696€ 6 551€ 175 803€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
575 735€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
1 002 000€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
574€ 720€ 1 213€ 8 620€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
909 229 € 2 591 783 € 1 983 255 € 5 788 974 € 4 444 060 € 2 892 774 € 712 332 € 940 065 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
713 338 € 2 393 240 € 1 261 967 € 4 707 219 € 3 775 531 € 2 892 774 € 387 693 € 800 484 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
586 016€ 2 174 827€ 693 382€ 3 140 614€ 1 432 080€ 1 710 756€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
127 322€ 218 413€ 568 585€ 1 566 605€ 2 343 451€ 1 182 018€ 387 693€ 800 484€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
195 891€ 151 612€ 458 954€ 1 081 633€ 668 529€ 324 600€ 128 679€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
46 931€ 262 305€ 10 753€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
29€ 122€ 39€ 149€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
9 980 € 49 630 € 430 617 € 29 625 € 127 979 € 252 796 € 153 858 € 102 992 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 419€ 3 162€ 2 610€ 1 119€ 316€ 1 672€ 804€
073
B.V.2.
Účty v bankách
7 561€ 46 468€ 428 007€ 28 506€ 127 663€ 251 124€ 153 858€ 102 188€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
3 852 € 9 128 € 7 855 € 7 429 € 7 499 € 5 352 € 3 996 € 5 086 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 852€ 9 128€ 7 855€ 7 429€ 7 499€ 5 352€ 3 996€ 5 086€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
3 349 265 € 3 675 833 € 3 602 687 € 6 746 799 € 5 539 883 € 3 790 654 € 1 521 300 € 1 447 422 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
427 020 € -661 053 € -3 503 712 € 1 293 647 € 660 712 € 493 142 € 42 175 € 694 401 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
2 622 818 € 2 622 818 € 522 818 € 522 818 € 522 818 € 522 818 € 122 818 € 122 818 €
082
A.I.1
Základné imanie
2 622 818€ 522 818€ 522 818€ 522 818€ 522 818€ 522 818€ 122 818€ 122 818€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
2 100 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
121 584 € 47 318 € 47 318 € 15 671 € 7 293 € 4 744 € 4 744 € 4 744 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
121 584€ 47 318€ 47 318€ 15 671€ 7 293€ 4 744€ 4 744€ 4 744€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-3 405 456 € -4 073 848 € 723 512 € 122 222 € -36 968 € -85 387 € 566 839 € 638 962 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 239 874€ 1 571 481€ 1 571 481€ 970 191€ 811 001€ 762 582€ 762 582€ 762 582€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-5 645 330€ -5 645 329€ -847 969€ -847 969€ -847 969€ -847 969€ -195 743€ -123 620€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 088 074 € 742 659 € -4 797 360 € 632 936 € 167 569 € 50 967 € -652 226 € -72 123 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 922 245 € 4 335 749 € 7 101 850 € 5 448 603 € 4 874 622 € 3 297 512 € 1 479 125 € 753 021 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
204 543 € 289 063 € 127 512 € 106 628 € 130 976 € 11 399 € 18 129 € 28 821 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
4 401€ 8 393€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
59 592€ 48 321€ 35 319€ 23 847€ 15 135€ 7 651€ 2 553€ 3 652€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
144 951€ 240 742€ 92 193€ 82 207€ 115 121€ 3 748€ 9 962€ 15 318€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 0€ 0€ 574€ 720€ 1 213€ 1 458€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
73 917 € 78 282 € 97 566 € 122 819 € 136 996 € 119 550 €
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
73 917€ 78 282€ 97 566€ 122 819€ 136 996€ 119 550€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 617 436 € 3 953 532 € 6 855 119 € 5 192 381 € 4 535 388 € 3 107 116 € 1 022 039 € 701 137 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 002 712 € 1 787 546 € 4 386 821 € 4 247 541 € 4 009 390 € 2 215 828 € 932 553 € 602 435 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
312 460€ 495 380€ 2 317 789€ 979 623€ 1 265 755€ 306 879€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
690 252€ 1 292 166€ 2 069 032€ 3 267 918€ 2 743 635€ 1 908 949€ 932 553€ 602 435€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
200 762€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
220€ 1 501 610€ 2 059 807€ 260 085€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
150 055€ 170 486€ 175 276€ 227 408€ 232 450€ 195 089€ 42 616€ 39 456€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
600 113€ 235 275€ 117 092€ 142 505€ 151 706€ 124 581€ 29 851€ 27 782€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
714 593€ 127 879€ 27 708€ 285 552€ 105 269€ 354 596€ 8 304€ 24 313€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
149 743€ 130 736€ 88 415€ 29 290€ 36 573€ 16 260€ 8 715€ 7 151€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
26 349 € 14 872 € 21 653 € 26 775 € 71 262 € 59 447 € 23 790 € 23 063 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
13 017€ 10 403€ 5 874€ 12 875€ 10 519€ 32 712€ 22 440€ 23 063€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
13 332€ 4 469€ 15 779€ 13 900€ 60 743€ 26 735€ 1 350€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
415 167€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 137 € 4 549 € 4 549 € 4 549 €
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 137€ 4 549€ 4 549€ 4 549€