Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
173 207 000 € 153 204 000 € 147 192 000 € 159 619 977 € 156 972 018 € 143 995 574 € 146 048 097 € 136 985 082 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
5 618 000 € 5 660 000 € 4 951 000 € 1 854 895 € 1 975 200 € 2 095 332 € 2 216 136 € 2 362 810 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
5 507 000 € 5 613 000 € 4 919 000 € 2 955 € 6 014 € 9 073 € 10 865 € 6 174 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
1 677 000 € 1 781 000 € 1 403 000 €
005
A.I.2
Software
3 830 000 € 3 832 000 € 3 516 000 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
2 955 € 6 014 € 9 073 € 4 107 € 5 477 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
6 758 € 697 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
98 000 € 34 000 € 25 000 € 1 851 940 € 1 969 186 € 2 086 259 € 2 205 271 € 2 356 636 €
012
A.II.1
Pozemky
57 274 € 57 274 € 57 274 € 57 274 € 57 260 €
013
A.II.2
Stavby
1 417 927 € 1 510 772 € 1 604 431 € 1 697 337 € 1 790 248 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
376 739 € 401 140 € 424 554 € 450 660 € 509 128 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
13 000 € 13 000 € 7 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
13 000 € 13 000 € 7 000 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
167 589 000 € 147 544 000 € 142 241 000 € 152 315 844 € 145 491 790 € 125 667 368 € 136 504 985 € 120 179 465 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
10 896 000 € 9 946 000 € 6 713 000 € 2 394 161 €
032
B.I.1
Materiál
24 000 € 269 000 € 5 000 € 2 394 161 €
036
B.I.5
Tovar
10 872 000 € 9 677 000 € 6 708 000 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
2 846 000 € 7 318 000 € 2 870 000 € 1 385 747 € 1 091 798 € 1 922 976 € 1 505 235 € 1 623 060 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
2 846 000 € 7 318 000 € 2 870 000 € 1 385 747 € 1 091 798 € 1 922 976 € 1 505 235 € 1 623 060 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
151 326 000 € 128 531 000 € 131 121 000 € 146 361 341 € 140 512 325 € 104 465 868 € 105 730 721 € 106 831 583 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
131 334 000 € 95 241 000 € 85 566 000 € 95 386 345 € 88 990 652 € 75 981 373 € 86 390 661 € 82 228 558 €
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
15 829 000 € 33 260 000 € 45 555 000 € 49 925 873 € 48 190 710 € 27 866 323 € 19 339 259 € 23 362 312 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
4 163 000 € 30 000 € 0 € 992 408 € 3 290 952 € 618 172 € 0 € 1 240 580 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
56 715 € 40 011 € 0 € 801 € 133 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
2 521 000 € 1 749 000 € 1 537 000 € 2 174 595 € 3 887 667 € 19 278 524 € 29 269 029 € 11 724 822 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
2 521 000 € 1 749 000 € 1 537 000 € 2 174 595 € 3 887 667 € 19 278 524 € 29 269 029 € 11 724 822 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
5 449 238 € 9 505 028 € 16 232 874 € 7 326 976 € 14 442 807 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
4 598 658 € 8 095 684 € 13 147 908 € 7 303 135 € 3 945 296 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
850 580 € 1 409 344 € 3 084 966 € 23 841 € 10 497 511 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
173 207 000 € 153 193 000 € 147 212 000 € 159 619 977 € 156 972 018 € 143 995 574 € 146 048 097 € 136 985 082 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
26 883 000 € 20 764 000 € 22 107 000 € 33 842 602 € 38 499 146 € 35 041 984 € 37 716 324 € 29 871 939 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 000 € 6 639 000 € 6 639 000 € 6 638 784 € 6 638 784 € 6 638 784 € 6 638 784 € 6 638 784 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639 000 € 6 639 000 € 6 639 000 € 6 638 784 € 6 638 784 € 6 638 784 € 6 638 784 € 6 638 784 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 €
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 331 000 € 1 331 000 € 1 331 000 € 1 327 757 € 1 327 757 € 1 327 757 € 1 327 757 € 1 327 757 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 331 000 € 1 331 000 € 1 331 000 € 1 327 757 € 1 327 757 € 1 327 757 € 1 327 757 € 1 327 757 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
18 913 000 € 12 794 000 € 14 137 000 € 1 960 155 € 1 960 155 € 1 960 155 € 1 960 154 € 71 234 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
18 913 000 € 12 794 000 € 14 137 000 € 1 960 155 € 1 960 155 € 1 960 155 € 1 960 154 € 71 234 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
23 912 587 € 28 569 131 € 25 111 969 € 27 786 310 € 21 830 845 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
97 475 000 € 89 396 000 € 79 700 000 € 82 372 608 € 83 679 574 € 83 125 810 € 93 835 977 € 99 156 428 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
922 000 € 803 000 € 602 000 € 2 798 721 € 1 319 122 € 2 846 057 € 1 534 388 € 17 690 737 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 737 546 € 478 149 € 334 681 € 89 550 € 116 911 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
922 000 € 803 000 € 602 000 € 438 362 € 399 847 € 359 985 € 463 063 € 2 800 836 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
622 813 € 441 126 € 2 151 391 € 981 775 € 14 772 990 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
0 € 0 € 1 275 € 30 124 € 16 033 € 12 333 € 5 809 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 275 € 30 124 € 16 033 € 12 333 € 5 809 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
96 553 000 € 88 593 000 € 79 098 000 € 79 572 612 € 82 330 328 € 80 263 720 € 92 289 256 € 81 459 882 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
64 354 000 € 1 967 000 € 52 367 000 € 77 407 742 € 81 490 618 € 75 206 106 € 84 650 038 € 61 921 277 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
5 977 € 32 872 € 3 € 1 386 415 € 0 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
2 092 000 € 1 628 000 € 1 516 000 € 183 944 € 121 676 € 144 504 € 144 635 € 168 260 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
330 000 € 213 000 € 222 000 € 104 006 € 78 744 € 76 602 € 75 656 € 90 188 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
2 645 000 € 7 057 000 € 3 084 000 € 1 599 155 € 435 365 € 4 651 394 € 5 880 113 € 18 788 290 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
27 132 000 € 77 728 000 € 21 909 000 € 271 788 € 171 053 € 185 111 € 152 399 € 491 867 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
48 849 000 € 43 033 000 € 45 405 000 € 43 404 767 € 34 793 298 € 25 827 780 € 14 495 796 € 7 956 715 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
144 000 € 439 000 € 5 360 000 € 2 808 € 5 251 € 3 051 € 41 € 0 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
48 705 000 € 42 594 000 € 40 045 000 € 43 401 959 € 34 788 047 € 25 824 729 € 14 495 755 € 7 956 715 €