Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
04
II.
Výroba
[05+06+07]
838 609 000 € 780 607 000 € 748 324 000 € 911 222 103 € 912 477 302 € 916 599 373 € 1 152 190 937 € 1 158 693 487 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
838 609 000 € 780 607 000 € 748 324 000 € 911 222 103 € 912 477 302 € 916 599 373 € 1 152 190 937 € 1 158 693 487 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
792 945 000 € 743 098 000 € 709 782 000 € 876 588 497 € 874 418 113 € 882 129 335 € 1 111 687 131 € 1 128 787 789 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
792 945 000 € 743 098 000 € 709 782 000 € 858 925 031 € 858 418 409 € 866 346 696 € 1 096 016 948 € 1 113 598 884 €
10
B.2
Služby
17 663 466 € 15 999 704 € 15 782 639 € 15 670 183 € 15 188 905 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
45 664 000 € 37 509 000 € 38 542 000 € 34 633 606 € 38 059 189 € 34 470 038 € 40 503 806 € 29 905 698 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
10 258 000 € 8 336 000 € 7 396 000 € 3 888 834 € 3 611 323 € 3 274 978 € 3 570 431 € 3 785 136 €
13
C.1
Mzdové náklady
6 887 000 € 5 636 000 € 2 557 514 € 2 210 558 € 2 153 071 € 2 385 402 € 2 611 133 €
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
225 275 € 279 518 € 321 206 € 331 807 € 313 284 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
901 933 € 825 001 € 679 866 € 746 822 € 826 894 €
16
C.4
Sociálne náklady
3 371 000 € 2 700 000 € 204 112 € 296 246 € 120 835 € 106 400 € 33 825 €
17
D
Dane a poplatky
451 677 € 160 030 € 42 032 € 75 067 € 17 393 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 760 000 € 1 326 000 € 777 000 € 120 305 € 121 978 € 122 965 € 145 544 € 185 886 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
0 € 4 048 € 0 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0 € 7 198 € 0 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
1 589 939 € -745 488 € 2 003 300 € 3 307 929 € -347 175 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 405 000 € 2 112 000 € 2 672 000 € 2 457 801 € 1 616 964 € 2 048 719 € 501 760 € 320 752 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
15 994 000 € 17 140 000 € 17 317 000 € 454 477 € 75 252 € -65 233 € -339 396 € 355 508 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
20 057 000 € 12 819 000 € 15 724 000 € 30 586 175 € 36 453 058 € 31 140 715 € 34 242 841 € 26 229 702 €
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0 € 19 717 €
38
X.
Výnosové úroky
15 000 € 14 000 € 31 000 € 210 127 € 333 082 € 1 348 098 € 1 339 621 € 2 167 629 €
39
N
Nákladové úroky
10 000 € 6 000 € 10 000 €
40
XI.
Kurzové zisky
140 € 139 € 270 € 722 € 1 844 287 €
41
O
Kurzové straty
413 € 456 € 398 € 7 908 € 2 614 220 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 307 280 € 1 381 870 € 1 561 228 € 1 582 836 € 1 696 906 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
5 000 € 8 000 € 21 000 € -1 097 426 € -1 049 105 € -213 258 € -250 401 € -279 493 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
20 062 000 € 12 827 000 € 15 745 000 € 29 488 749 € 35 403 953 € 30 927 457 € 33 992 440 € 25 950 209 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
5 265 000 € 3 064 000 € 4 424 000 € 5 576 162 € 6 834 822 € 5 815 488 € 6 206 130 € 4 119 364 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
830 000 € 7 510 000 € 5 656 000 € 5 870 111 € 6 003 644 € 6 233 229 € 6 531 373 € 5 060 090 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
4 435 000 € -4 446 000 € -1 232 000 € -293 949 € 831 178 € -417 741 € -325 243 € -940 726 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
14 797 000 € 9 763 000 € 11 321 000 € 23 912 587 € 28 569 131 € 25 111 969 € 27 786 310 € 21 830 845 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
20 062 000 € 12 827 000 € 15 745 000 € 29 488 749 € 35 403 953 € 30 927 457 € 33 992 440 € 25 950 209 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
14 797 000 € 9 763 000 € 11 321 000 € 23 912 587 € 28 569 131 € 25 111 969 € 27 786 310 € 21 830 845 €