Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
04
II.
Výroba
[05+06+07]
107 410 € 116 135 € 108 820 € 103 488 € 89 465 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
107 410€ 116 135€ 108 820€ 103 488€ 89 465€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
50 531 € 65 154 € 63 478 € 63 253 € 25 811 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
34 900€ 26 592€ 25 552€ 63 253€ 14 582€
10
B.2
Služby
15 631€ 38 562€ 37 926€ 11 229€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
56 879 € 50 981 € 45 342 € 40 235 € 63 654 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
21 359 € 20 195 € 19 451 € 19 539 € 23 389 €
13
C.1
Mzdové náklady
12 315€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
9 782€
16
C.4
Sociálne náklady
1 292€
17
D
Dane a poplatky
375€ 278€ 300€ 1 358€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
11 753€ 10 949€ 5 475€ 18 826€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
326€ 569€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 112€ 30€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
20 606 € 20 098 € 20 116 € 20 696 € 20 081 €
38
X.
Výnosové úroky
58€
39
N
Nákladové úroky
462€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
517€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
516€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-403 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
20 606 € 20 098 € 20 116 € 20 696 € 19 678 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
4 327 € 4 428 € 4 425 € 4 553 € 4 525 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
4 327€ 4 428€ 4 425€ 4 553€ 4 525€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
16 279 € 15 670 € 15 691 € 16 143 € 15 153 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
20 606 € 20 098 € 20 116 € 20 696 € 19 678 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
16 279 € 15 670 € 15 691 € 16 143 € 15 153 €