Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
107 736 € 116 704 € 108 820 € 103 488 € 89 465 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
107 410€ 116 135€ 108 820€ 103 488€ 89 465€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
326€ 569€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
87 130 € 96 606 € 88 704 € 82 792 € 69 787 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
34 900€ 26 592€ 25 552€ 63 253€ 46 398€
11
C.
Služby
15 631€ 38 562€ 37 926€
12
D.
Osobné náklady
21 359€ 20 195€ 19 451€ 19 539€ 23 389€
13
E.
Dane a poplatky
375€ 278€ 300€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
11 753€ 10 949€ 5 475€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 112€ 30€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
20 606 € 20 098 € 20 116 € 20 696 € 19 678 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
56 879 € 50 981 € 45 342 € 40 235 € 43 067 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
0 € 0 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
20 606 € 20 098 € 20 116 € 20 696 € 19 678 €
36
P.
Daň z príjmov
4 327€ 4 428€ 4 425€ 4 553€ 4 525€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
16 279 € 15 670 € 15 691 € 16 143 € 15 153 €