Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ZZ TOP Slovakia s. r. o. [zrušená]

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
  1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
  2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
  3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
  4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
  • Obchodný vestník
  • Obchodný register
  • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 8K/14/2013 [ukončené]
  • Spisová značka 8K/14/2013
  • Prvý a posledný záznam 30.12.2013 - 11.5.2018
  • Detekcia ukončenia: 13.3.2018dátumom zrušenia firmy

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
11.5.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
4.4.2018
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
23.2.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
24.10.2017
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu Mgr. Michal Kiča Bratislava Bratislavský
21.9.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Mgr. Michal Kiča Bratislava Bratislavský
3.4.2017
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Mgr. Michal Kiča Bratislava Bratislavský
8.12.2015
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
20.5.2015
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
22.4.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
22.4.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
19.8.2014
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Michal Kiča Bratislava Bratislavský
11.8.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Michal Kiča Bratislava Bratislavský
23.7.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
18.7.2014
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Michal Kiča Bratislava Bratislavský
2.7.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Michal Kiča Bratislava Bratislavský
12.6.2014
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Michal Kiča Bratislava Bratislavský
9.6.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
29.4.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
31.3.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
25.2.2014
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
25.2.2014
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
25.2.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
17.2.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský