Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ZZ TOP Slovakia s. r. o. [zrušená]

Údaje z Obchodného registra spoločnosti ZZ TOP Slovakia s. r. o. [zrušená]

 • Názov ZZ TOP Slovakia s. r. o. [zrušená]
 • IČO 36680575
 • DIČ 2022252133
 • Sídlo Stromová 13, 831 01 Bratislava
 • Dátum vzniku 29. septembra 2006, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 42505/B
 • Historický názov Simply Slovakia s. r. o.
  (platné do 26. júna 2010 )
 • Historické sídlo Kollárovo nám. 19, 811 06 Bratislava
  (platné do 9. júna 2010)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Výmaz
 • Dátum výmazu 13.júla 2018
 • Dôvod výmazu ex offo výmaz
 • Spoločnosť zrušená od 13. marca 2018
 • Právny dôvod zrušenia rozhodnutím konkurzného súdu o zrušení konkurzu - majetok úpadcu nepostačuje
Konkurzné konanie
 • Dátum vyhlásenia 10. júna 2014
 • Dôvod vyhlásenia Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa dňa 3.6.2014 sp. Zn. 8K/14/2013 - 70, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.6.2014 a vykonateľnosť dňa 10.6.2014 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka majetok dlžníka ZZ TOP Slovakia s.r.o., Stromová 13, Bratislava, IČO : 36 680 575. Do funkcie správcu súd ustanovil Mgr. Michala Kiču, so sídlom kancelárie Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, značka správcu S 1555.
 • Správca konkurznej podstaty Mgr. Michal Kiča, Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
  od 10. júna 2014
Predmety podnikania
Názov Vznik
reklamná a propagačná činnosť 29.9.2006
marketing 29.9.2006
prieskum trhu 29.9.2006
administratívne práce 29.9.2006
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov 29.9.2006
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti 29.9.2006
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom 29.9.2006
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 29.9.2006
obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností 29.9.2006
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) 29.9.2006
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 29.9.2006
Iné právne skutočnosti
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 29.06.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.04.2010
3. Zmena obchodného mena zo Simply Slovakia s. r. o. na ZZ TOP Slovakia s. r. o..
4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.01.2013.
5. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 8.7.2014, sp. zn. 34 Exre/277/2014 - 6, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.8.2014.
História zmien a podania
 • 2020
 • 27.5. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R324434
  • ZZ TOP podpsivy vzor konateľa S. Poch
 • 2018
 • 26.7. 2018
 • 17.7. 2018
  Výmaz číslo R227636
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zrušenie základného imania 6 640 € (splatené 6 640 €)
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • zrušenie konania menom spoločnosti:
   Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne.
  • zmena predmetov podnikania:
   Zrušené predmety
   • reklamná a propagačná činnosť
   • marketing
   • prieskum trhu
   • administratívne práce
   • činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
   • podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   • poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
   • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   • obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
   • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 • 20.4. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R213360
  • Uznesenie Okresného súdu Bratislava I., 8K/14/2013-220
 • 2014
 • 21.11. 2014
  Zbierka listín - výmaz číslo R843173
  • ZZ TOP rozhodnutie jedineho spolocnika
 • 21.11. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R843165
  • ZZ TOP podpsivy vzor konateľa S. Poch
  • vyhlásenie správcu vkladu zo dňa 29.06.2006
  • živnostenský list zo dňa 26.09.2006
  • zakladateľská listina spoločnosti zo dňa 29.06.2006
 • 27.8. 2014
  Zmena zápisu číslo R807444
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • konkurzné konanie:
   Vyhlásenie konkurzu dňa 10. júna 2014 z dôvodu „Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa dňa 3.6.2014 sp. Zn. 8K/14/2013 - 70, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.6.2014 a vykonateľnosť dňa 10.6.2014 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka majetok dlžníka ZZ TOP Slovakia s.r.o., Stromová 13, Bratislava, IČO : 36 680 575. Do funkcie správcu súd ustanovil Mgr. Michala Kiču, so sídlom kancelárie Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, značka správcu S 1555.“ so správcom konkurznej podstaty Mgr. Michal Kiča
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 8.7.2014, sp. zn. 34 Exre/277/2014 - 6, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.8.2014.
 • 2013
 • 7.3. 2013
  Zmena zápisu číslo R464728
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 6 640 € (splatené 6 640 €) z hodnoty 6 639 € (splatené 6 639 €)
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.01.2013.
 • 21.1. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R422558
  • Účtovná závierka za rok 2011
 • 2012
 • 26.11. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R366883
  • Zakladateľská listina z 8.6.2010
  • Rozhodnutie jediného spoločníka z 28.4.2010
  • Podpisový vzor - Petr Švestka
 • 2011
 • 29.9. 2011
  Zbierka listín - nový zápis číslo R144208
  • Účtovná závierka za rok 2010
 • 2010
 • 26.6. 2010
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena názvu ZZ TOP Slovakia s. r. o. z Simply Slovakia s. r. o.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zmena obchodného mena zo Simply Slovakia s. r. o. na ZZ TOP Slovakia s. r. o..
 • 9.6. 2010
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena adresy Stromová 13, 831 01 Bratislava z Kollárovo nám. 19, 811 06 Bratislava
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.04.2010
 • 2009
 • 24.10. 2009
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2006
 • 29.9. 2006
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy Simply Slovakia s. r. o.
  • novú adresu firmy Kollárovo nám. 19, 811 06 Bratislava
  • nové základne imanie 6 639 € (splatené 6 639 €)
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • reklamná a propagačná činnosť
   • marketing
   • prieskum trhu
   • administratívne práce
   • činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
   • podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   • poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
   • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   • obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
   • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 29.06.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.