Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
318 031 € 211 981 € 185 489 € 177 085 € 195 393 € 159 753 € 114 812 € 140 962 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
160€ 335€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
313 010€ 207 246€ 184 139€ 170 766€ 195 193€ 159 753€ 114 477€ 140 743€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
2 500€ 200€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5 021€ 4 575€ 1 350€ 3 819€ 219€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
229 850 € 178 478 € 162 297 € 146 415 € 146 677 € 112 250 € 86 485 € 72 338 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 050€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
100 045€ 81 725€ 81 547€ 65 089€ 68 937€ 48 829€ 43 372€ 25 480€
11
C.
Služby
52 269€ 36 784€ 33 787€ 39 941€ 43 436€ 32 576€ 17 207€ 29 961€
12
D.
Osobné náklady
58 316€ 38 732€ 25 133€ 18 433€ 15 930€ 18 635€ 16 962€ 8 638€
13
E.
Dane a poplatky
2 365€ 2 106€ 2 346€ 2 312€ 1 983€ 1 537€ 1 346€ 614€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
11 531€ 15 527€ 15 503€ 17 928€ 14 069€ 8 586€ 6 820€ 4 855€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
212€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 324€ 3 604€ 3 769€ 2 712€ 2 322€ 2 087€ 778€ 1 740€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
88 181 € 33 503 € 23 192 € 30 670 € 48 716 € 47 503 € 28 327 € 68 624 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
160 696 € 88 897 € 68 805 € 65 736 € 82 820 € 78 348 € 54 233 € 84 252 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
19 € 27 € 6 € 1 € 1 € 6 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
1€ 1€ 3€
25
XI.
Kurzové zisky
19€ 27€ 6€ 3€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
526 € 733 € 723 € 922 € 580 € 321 € 247 € 304 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
270€ 562€ 572€ 776€ 468€ 138€
32
N.
Kurzové straty
173€ 73€ 58€ 54€ 43€ 13€ 41€ 38€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
83€ 98€ 93€ 92€ 69€ 170€ 206€ 266€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-507 € -733 € -696 € -916 € -579 € -320 € -247 € -298 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
87 674 € 32 770 € 22 496 € 29 754 € 48 137 € 47 183 € 28 080 € 68 326 €
36
P.
Daň z príjmov
19 112€ 7 840€ 6 943€ 6 628€ 10 547€ 10 561€ 6 178€ 15 716€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
68 562 € 24 930 € 15 553 € 23 126 € 37 590 € 36 622 € 21 902 € 52 610 €