Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Altcam Slovakia s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
3 940 290€ 3 627 601€ 1 621 344€ 589 163€ 784 856€ 1 141 293€ 198 704€ 412 750€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
3 940 290€ 3 627 601€ 1 621 210€ 606 063€ 820 831€ 1 145 466€ 198 704€ 409 349€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 € 0 € 134 € -16 900 € -35 975 € -4 173 € 3 401 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
12 094 664 € 10 610 509 € 7 258 543 € 6 839 332 € 5 739 500 € 3 428 049 € 2 808 563 € 1 798 158 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
11 864 089€ 10 510 168€ 7 296 668€ 6 754 511€ 5 614 599€ 3 389 036€ 2 784 148€ 1 714 640€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
230 575€ 100 341€ -38 125€ 84 821€ 124 901€ 39 013€ 24 415€ 83 518€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
7 709 927 € 6 173 567 € 4 433 827 € 4 275 474 € 3 314 608 € 1 882 357 € 1 665 451 € 1 145 016 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
5 628 041€ 4 697 882€ 3 272 009€ 3 206 955€ 2 741 412€ 1 346 780€ 1 127 429€ 822 914€
10
B.2
Služby
2 084 810€ 1 475 685€ 1 162 725€ 1 065 546€ 573 196€ 530 926€ 538 022€ 322 102€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
4 384 737 € 4 436 942 € 2 824 850 € 2 546 958 € 2 388 917 € 1 541 519 € 1 143 112 € 656 543 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
2 209 343 € 1 575 121 € 1 075 141 € 950 791 € 802 156 € 528 744 € 404 618 € 196 425 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 533 274€ 1 082 436€ 718 270€ 630 918€ 518 467€ 331 299€ 244 857€ 143 002€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
70 000€ 70 000€ 70 000€ 70 000€ 68 000€ 64 000€ 60 000€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
531 222€ 371 685€ 250 169€ 218 852€ 182 879€ 113 324€ 85 609€ 49 432€
16
C.4
Sociálne náklady
74 847€ 51 000€ 36 702€ 31 021€ 32 810€ 20 121€ 14 152€ 3 991€
17
D
Dane a poplatky
10 584€ 11 260€ 9 888€ 9 213€ 7 307€ 8 094€ 6 186€ 1 685€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
777 703€ 721 114€ 487 771€ 422 664€ 388 181€ 321 688€ 233 132€ 108 848€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 547€ 8 571€ 134€ 3 457€ 7 143€ 156 967€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 547€ 8 571€ 60€ 565€ 155 679€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
3 340€ -7 806€ 17 661€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
8 197€ 3 523€ 13 644€ 5 850€ 2 173€ 1 301€ 20 409€ 13 565€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 405€ 2 063€ 1 417€ 3 285€ 1 537€ 1 350€ 27 516€ 16 008€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
1 393 899 € 2 130 907 € 1 264 277 € 1 166 929 € 1 195 366 € 686 182 € 501 163 € 329 481 €
38
X.
Výnosové úroky
15€ 42€ 21€ 26€ 64€
39
N
Nákladové úroky
18 837€ 20 249€ 32 659€ 51 923€ 74 861€ 85 306€ 82 639€ 57 322€
40
XI.
Kurzové zisky
-1€
41
O
Kurzové straty
8€ 12€ 4€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 290€ 3 839€ 6 680€ 4 380€ 4 449€ 3 308€ 1 406€ 5 096€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-22 127 € -24 088 € -39 339 € -56 288 € -79 276 € -88 605 € -84 019 € -62 359 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
1 371 772 € 2 106 819 € 1 224 938 € 1 110 641 € 1 116 090 € 597 577 € 417 144 € 267 122 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
349 884 € 441 168 € 253 181 € 247 499 € 246 580 € 132 346 € 103 826 € 14 224 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
349 884€ 441 168€ 253 181€ 247 499€ 246 580€ 132 346€ 103 826€ 14 224€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
1 021 888 € 1 665 651 € 971 757 € 863 142 € 869 510 € 465 231 € 313 318 € 252 898 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
1 371 772 € 2 106 819 € 1 224 938 € 1 110 641 € 1 116 090 € 597 577 € 417 144 € 267 122 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
1 021 888 € 1 665 651 € 971 757 € 863 142 € 869 510 € 465 231 € 313 318 € 252 898 €