Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

CC Development s.r.o. "v konkurze"

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
 1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
 2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
 3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
 4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
 • Obchodný vestník
 • Obchodný register
 • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 1K/84/2015
 • Spisová značka 1K/84/2015
 • Prvý a posledný záznam 16.11.2015 - 26.7.2021

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
26.7.2021
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen Banskobystrický
26.7.2021
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen Banskobystrický
30.6.2021
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen Banskobystrický
30.6.2021
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen Banskobystrický
30.6.2021
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen Banskobystrický
3.9.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Zvolen Banskobystrický
28.1.2020
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen Banskobystrický
15.11.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen Banskobystrický
23.10.2019
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen Banskobystrický
8.11.2018
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Zvolen Banskobystrický
5.11.2018
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Zvolen Banskobystrický
19.10.2018
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Zvolen Banskobystrický
19.10.2018
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Zvolen Banskobystrický
5.9.2018
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen Banskobystrický
10.8.2018
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Zvolen Banskobystrický
12.6.2018
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen Banskobystrický
17.5.2018
Výmaz poznámky o spornom zápise Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Zvolen Banskobystrický
23.3.2018
Výmaz poznámky o spornom zápise Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Zvolen Banskobystrický
20.3.2018
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Zvolen Banskobystrický
2.3.2018
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen Banskobystrický
30.1.2018
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen Banskobystrický
30.1.2018
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Zvolen Banskobystrický
17.1.2018
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen Banskobystrický
27.12.2017
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Zvolen Banskobystrický
28.11.2017
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Prvá arbitrážna k.s. Zvolen Banskobystrický
24.11.2017
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Prvá arbitrážna k.s. Zvolen Banskobystrický
15.11.2017
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu Prvá arbitrážna k.s. Zvolen Banskobystrický
14.11.2017
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Prvá arbitrážna k.s. Zvolen Banskobystrický
24.10.2017
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Prvá arbitrážna k.s. Zvolen Banskobystrický
17.10.2017
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Prvá arbitrážna k.s. Zvolen Banskobystrický
22.9.2017
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Prvá arbitrážna k.s. Zvolen Banskobystrický
20.9.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Zvolen Banskobystrický
20.9.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Zvolen Banskobystrický
18.9.2017
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Prvá arbitrážna k.s. Zvolen Banskobystrický
14.8.2017
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Prvá arbitrážna k.s. Zvolen Banskobystrický
1.8.2017
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Prvá arbitrážna k.s. Zvolen Banskobystrický
11.7.2017
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Prvá arbitrážna k.s. Zvolen Banskobystrický
29.5.2017
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Prvá arbitrážna k.s. Zvolen Banskobystrický
28.4.2017
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Prvá arbitrážna k.s. Zvolen Banskobystrický
28.4.2017
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Prvá arbitrážna k.s. Zvolen Banskobystrický
22.2.2017
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Prvá arbitrážna k.s. Zvolen Banskobystrický
14.2.2017
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Prvá arbitrážna k.s. Zvolen Banskobystrický
9.1.2017
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Prvá arbitrážna k.s. Zvolen Banskobystrický
1.12.2016
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen Banskobystrický
29.11.2016
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen Banskobystrický
29.11.2016
Pripísanie poznámky o spornom zápise Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Zvolen Banskobystrický
11.10.2016
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen Banskobystrický
11.10.2016
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen Banskobystrický
11.10.2016
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen Banskobystrický
7.10.2016
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Zvolen Banskobystrický
27.9.2016
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Zvolen Banskobystrický
11.7.2016
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Zvolen Banskobystrický
24.5.2016
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Zvolen Banskobystrický
24.5.2016
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Zvolen Banskobystrický
23.5.2016
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Zvolen Banskobystrický
5.5.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Zvolen Banskobystrický
2.5.2016
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Zvolen Banskobystrický
25.4.2016
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Zvolen Banskobystrický
12.4.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Zvolen Banskobystrický
15.3.2016
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Zvolen Banskobystrický
9.3.2016
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Zvolen Banskobystrický
9.3.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Zvolen Banskobystrický
9.3.2016
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Zvolen Banskobystrický
2.3.2016
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen Banskobystrický
10.2.2016
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen Banskobystrický
15.12.2015
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen Banskobystrický
9.12.2015
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen Banskobystrický
30.11.2015
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen Banskobystrický
Konkurzné konanie č. 1K/40/2015 [ukončené]
 • Spisová značka 1K/40/2015
 • Prvý a posledný záznam 21.5.2015 - 18.9.2015
 • Detekcia ukončenia: dátumom ukončenia konania (Register úpadcov)

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
18.9.2015
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen Banskobystrický
9.9.2015
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen Banskobystrický
8.6.2015
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen Banskobystrický
8.6.2015
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen Banskobystrický
29.5.2015
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen Banskobystrický