Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

CC Development s.r.o. "v konkurze"

Údaje z Obchodného registra spoločnosti CC Development s.r.o. "v konkurze"

 • Názov CC Development s.r.o. "v konkurze"
 • IČO 36695734
 • DIČ 2022272857
 • IČ DPH Firma odobratá zo zoznamu platcov dph dňa pondelok, 3. februára 2020
 • Sídlo Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen
 • Dátum vzniku 8. novembra 2006, Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 12267/S
 • Základné imanie Podľa ORSR: 6 640 € / splatené 6 640 €
  Podľa účtovnej závierky: 6 640 €
 • Historický názov CC Development s.r.o.
  (platné do 10. júna 2016 )

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie
 • Dátum vyhlásenia 3. marca 2016
 • Dôvod vyhlásenia Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 1 K 84/2015 - 479 zo dňa 17. 02. 2016, právoplatným a vykonateľným dňa 03. 03. 2016 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka CC Development s. r. o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36 695 734 a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený LawService Recovery, k. s., Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 47 817 003.
Predmety podnikania
Názov Vznik
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností 8.11.2006
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností 8.11.2006
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností 8.11.2006
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností 8.11.2006
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností 8.11.2006
reklamná a propagačná činnosť 8.11.2006
obstarávanie stavebných prác a dodávok oprávnenej organizácie 8.11.2006
kontroly správnosti oceňovacích prác a iných podkladov v stavebnej činnosti 8.11.2006
rozpočtové práce a kalkulácia stavieb 8.11.2006
zabezpečovanie vyjadrení, rozhodnutí a ostatných podkladov pre vydanie územných rozhodnutí a stavebných povolení 8.11.2006
poradenská činnosť v oblasti stavebníctva 8.11.2006
pohostinská činnosť 8.11.2006
Iné právne skutočnosti
1. Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 1K/84/2015-1547 zo dňa 11. 01. 2018, právoplatným dňa 18. 01. 2018 bola z funkcie správcu konkurznej podstaty spoločnosti CC Development s.r.o. "v konkurze", so sídlom Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36 695 734 odvolaná spoločnosť Prvá arbitrážna k.s., so sídlom Profesora Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 795 364, značka správcu S1429 a za nového správcu konkurznej podstaty bola ustanovená spoločnosť LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 47 817 003, značka správcu S1731.

2. Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 1K/84/2015-1307 zo dňa 24. 11. 2016, právoplatné dňom 02. 12. 2016 súd odvoláva LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 47 817 003z funkcie správcu konkurznej podstaty úpadcu do funkcie správcu konkurznej podstaty úpadcu ustanovuje Prvá arbitrážna k.s., so sídlom Profesora Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 795 364, S 1429.