Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

1.COC.SK, spol. s r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
117 512 € 22 644 € 2 710 € 63 670 € 86 229 € 117 657 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
117 512 € 22 644 € 2 710 € 63 670 € 86 229 € 117 657 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
60 774 € 2 297 € 55 € 53 842 € 30 758 € 116 197 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 108 € 2 297 € 55 € 29 835 € 30 753 € 113 197 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
052
B.III.6
Sociálne poistenie
608 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
59 666 € 23 399 € 5 € 3 000 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
56 738 € 20 347 € 2 655 € 9 828 € 55 471 € 1 460 €
056
B.IV.1
Peniaze
56 738 € 20 347 € 2 655 € 9 828 € 55 471 € 132 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 328 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
117 512 € 22 644 € 2 710 € 63 670 € 86 229 € 117 657 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
24 442 € 18 437 € 1 070 € 10 197 € 3 220 € 791 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-6 234 € -4 084 € -6 512 € -41 503 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
7 725 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-49 228 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
17 138 € 17 367 € -6 234 € 6 977 € 2 428 € 34 990 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
93 070 € 4 207 € 1 640 € 53 473 € 83 009 € 116 866 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
44 220 € 36 685 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
44 220 € 36 685 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
529 € 10 438 € 409 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
409 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
93 070 € 4 207 € 1 640 € 52 944 € 28 351 € 79 772 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
91 886 € 1 048 € 648 € 46 269 € 5 000 € 11 676 €
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
1 092 € 32 € 5 032 € 20 090 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
17 500 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 643 € 1 852 € 246 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
24 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 184 € 2 067 € 960 € 1 409 € 326 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
50 000 €