Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Continental Matador Rubber, s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
140 099 000 € 112 929 000 € 98 205 000 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
139 449 000 € 112 396 000 € 97 604 000 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
650 000 € 533 000 € 601 000 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
954 499 000 € 904 490 000 € 818 182 000 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
949 191 000 € 894 868 000 € 814 525 000 €
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
5 308 000 € 9 622 000 € 3 657 000 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
610 650 000 € 567 589 000 € 475 946 000 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
485 984 000 € 452 859 000 € 367 288 000 €
10
B.2
Služby
124 666 000 € 114 730 000 € 108 658 000 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
344 499 000 € 337 434 000 € 342 837 000 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
94 002 000 € 81 610 000 € 71 193 000 €
13
C.1
Mzdové náklady
62 615 000 € 54 804 000 € 46 646 000 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
14 704 000 € 20 142 000 € 18 310 000 €
16
C.4
Sociálne náklady
8 046 000 € 6 664 000 € 6 237 000 €
17
D
Dane a poplatky
1 601 000 € 1 531 000 € 1 526 000 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
64 541 000 € 57 731 000 € 53 525 000 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
83 000 € 75 000 € 213 000 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
503 000 € 653 000 € 751 000 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 781 000 € 1 662 000 € 3 957 000 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
180 994 000 € 195 478 000 € 213 174 000 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
14 785 000 € 20 271 000 € 21 439 000 €
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
1 022 000 € 1 689 000 € 1 282 000 €
39
N
Nákladové úroky
15 000 € 1 000 € 4 000 €
40
XI.
Kurzové zisky
4 458 000 € 4 376 000 € 6 669 000 €
41
O
Kurzové straty
4 716 000 € 4 673 000 € 6 118 000 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 501 000 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
14 033 000 € 21 662 000 € 23 268 000 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
195 027 000 € 217 140 000 € 236 442 000 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
38 197 000 € 41 843 000 € 38 701 000 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
38 552 000 € 39 885 000 € 41 065 000 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-355 000 € 1 958 000 € -2 365 000 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
156 830 000 € 175 297 000 € 197 741 000 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
195 027 000 € 217 140 000 € 236 442 000 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
156 830 000 € 175 297 000 € 197 741 000 €