Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Continental Matador Rubber, s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
912 730 000€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 063 907 000 € 920 580 000 € 1 052 379 000 € 1 095 101 000 € 1 018 072 000 € 917 138 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
152 894 000€ 136 778 000€ 151 920 000€ 140 099 000€ 112 929 000€ 98 205 000€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
822 359 000€ 709 144 000€ 830 938 000€ 904 699 000€ 854 178 000€ 779 655 000€
05
III.
Tržby z predaja služieb
63 651 000€ 56 273 000€ 59 356 000€ 44 492 000€ 40 690 000€ 34 870 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
9 257 000€ 4 423 000€ 8 522 000€ 5 308 000€ 9 622 000€ 3 657 000€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
13 681 000€ 10 033 000€ 134 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 065 000€ 3 929 000€ 1 509 000€ 503 000€ 653 000€ 751 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
897 835 000 € 753 334 000 € 883 539 000 € 914 107 000 € 822 594 000 € 703 964 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
151 972 000€ 134 333 000€ 152 006 000€ 139 449 000€ 112 396 000€ 97 604 000€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
419 115 000€ 315 345 000€ 425 977 000€ 485 984 000€ 452 859 000€ 367 288 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
133 879 000€ 114 428 000€ 127 748 000€ 124 666 000€ 114 730 000€ 108 658 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
111 000 000 € 103 044 000 € 104 996 000 € 94 002 000 € 81 610 000 € 71 193 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
73 338 000€ 70 155 000€ 68 461 000€ 62 615 000€ 54 804 000€ 46 646 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
27 354 000€ 25 360 000€ 26 006 000€ 14 704 000€ 20 142 000€ 18 310 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
10 308 000€ 7 528 000€ 10 529 000€ 8 046 000€ 6 664 000€ 6 237 000€
20
F.
Dane a poplatky
1 629 000€ 1 636 000€ 1 505 000€ 1 601 000€ 1 531 000€ 1 526 000€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
66 836 000€ 69 534 000€ 70 391 000€ 64 541 000€ 57 731 000€ 53 525 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
11 499 000€ 10 149 000€ 22 000€ 83 000€ 75 000€ 213 000€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-32 000€ -11 000€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 937 000€ 4 876 000€ 894 000€ 3 781 000€ 1 662 000€ 3 957 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
166 072 000 € 167 246 000 € 168 840 000 € 180 994 000 € 195 478 000 € 213 174 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
343 195 000 € 342 512 000 € 345 005 000 € 344 499 000 € 337 434 000 € 342 837 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
24 503 000 € 23 466 000 € 21 949 000 € 20 265 000 € 26 336 000 € 29 390 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
16 999 000 € 17 463 000 € 16 977 000 € 14 785 000 € 20 271 000 € 21 439 000 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 036 000 € 945 000 € 970 000 € 1 022 000 € 1 689 000 € 1 282 000 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
6 468 000€ 5 058 000€ 4 003 000€ 4 458 000€ 4 376 000€ 6 669 000€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
7 405 000 € 9 793 000 € 6 627 000 € 6 232 000 € 4 674 000 € 6 122 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
242 000 € 280 000 € 266 000 € 15 000 € 1 000 € 4 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
5 163 000€ 9 013 000€ 2 861 000€ 4 716 000€ 4 673 000€ 6 118 000€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 000 000€ 500 000€ 3 500 000€ 1 501 000€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
17 098 000 € 13 673 000 € 15 322 000 € 14 033 000 € 21 662 000 € 23 268 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
183 170 000 € 180 919 000 € 184 162 000 € 195 027 000 € 217 140 000 € 236 442 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
32 779 000 € 32 270 000 € 34 227 000 € 38 197 000 € 41 843 000 € 38 701 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
33 743 000€ 32 944 000€ 35 659 000€ 38 552 000€ 39 885 000€ 41 065 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-964 000€ -674 000€ -1 432 000€ -355 000€ 1 958 000€ -2 365 000€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
150 391 000 € 148 649 000 € 149 935 000 € 156 830 000 € 175 297 000 € 197 741 000 €