Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
13 051 646 € 6 142 664 € 3 930 950 € 3 618 852 € 6 081 108 € 2 996 389 € 2 131 076 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 048 515 € 1 010 006 € 983 845 € 763 098 € 734 980 € 657 963 € 191 580 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
6 026 €
005
A.I.2
Software
6 026€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 048 515 € 1 010 006 € 983 845 € 763 098 € 728 954 € 657 963 € 191 580 €
013
A.II.2
Stavby
439 520€ 463 386€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
608 995€ 546 620€ 489 200€ 701 698€ 728 954€ 646 119€ 191 580€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
494 645€ 61 400€ 11 844€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
11 976 001 € 5 112 088 € 2 930 497 € 2 844 945 € 5 325 956 € 2 323 160 € 1 936 686 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
988 840 € 85 288 € 85 288 €
036
B.I.5
Tovar
988 840€ 85 288€ 85 288€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
11 330 911 € 5 092 418 € 1 936 723 € 2 793 704 € 3 941 524 € 907 012 € 765 022 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 133 112€ 1 644 263€ 888 169€ 1 811 979€ 2 739 866€ 225 292€ 414 310€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
47 220€ 55 106€ 66 834€ 5€ 2 938€ 15 612€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
10 150 579€ 3 393 049€ 981 720€ 981 720€ 1 198 720€ 681 720€ 335 100€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
645 090 € 19 670 € 4 934 € 51 241 € 1 384 432 € 1 330 860 € 1 086 376 €
056
B.IV.1
Peniaze
3 284€ 1 057€ 1 607€ 2 387€ 3 246€ 1 278€ 1 455€
057
B.IV.2
Účty v bankách
641 806€ 18 613€ 3 327€ 48 854€ 1 381 186€ 1 329 582€ 1 084 921€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
27 130 € 20 570 € 16 608 € 10 809 € 20 172 € 15 266 € 2 810 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
27 130€ 20 570€ 16 608€ 10 809€ 20 172€ 15 266€ 2 810€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
13 051 646 € 6 142 664 € 3 930 950 € 3 618 852 € 6 081 108 € 2 996 389 € 2 131 076 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
246 482 € 131 414 € 91 438 € 52 387 € 47 350 € 10 466 € -1 063 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
124 110 € 84 135 € 45 084 € 40 710 € 3 828 € -7 702 € -49 258 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
124 110€ 84 135€ 45 084€ 40 710€ 3 828€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-7 702€ -49 258€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
115 069 € 39 976 € 39 051 € 5 038 € 36 883 € 11 529 € 41 556 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
12 805 164 € 6 011 250 € 3 839 512 € 3 566 465 € 6 033 758 € 2 985 923 € 2 132 139 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 555 € 300 € 1 300 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 555€ 300€ 1 300€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
13 578 € 50 812 € 86 251 € 193 490 € 134 200 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
12 467€ 50 285€ 86 094€ 193 413€ 134 187€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 111€ 527€ 157€ 77€ 13€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
12 791 582 € 5 960 438 € 3 753 261 € 3 371 420 € 4 999 558 € 2 085 623 € 1 230 839 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
8 431 590€ 752 745€ 28 759€ 1 000 218€ 3 704 781€ 901 062€ 79 886€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 340 537€ 1 340 537€ 1 278 137€ 1 178 684€ 1 167 027€ 1 091 927€ 1 091 927€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
8 142€ 6 701€ 1 472€ 522€ 275€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
5 076€ 4 416€ 664€ 297€ 190€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
22 816€ 1 705€ 1 410€ 5 699€ 2 285€ 13 134€ 6 026€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
2 983 421€ 3 854 334€ 2 442 819€ 1 186 000€ 125 000€ 79 500€ 53 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
4 € 900 000 € 900 000 € 900 000 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
900 000€ 900 000€ 900 000€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
4€