Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01
I.
Tržby z predaja tovaru
146 189 332€ 126 723 916€ 113 345 401€ 43 906 304€ 15 931 764€ 5 129 265€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
145 910 657€ 126 763 763€ 113 385 906€ 43 594 416€ 15 716 719€ 5 101 633€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
278 675 € -39 847 € -40 505 € 311 888 € 215 045 € 27 632 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
945 192 € 984 099 € 583 201 € 975 798 € 1 010 069 € 948 994 € 189 077 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
945 192€ 984 099€ 583 201€ 975 798€ 1 010 069€ 948 994€ 189 077€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
619 459 € 543 428 € 182 916 € 900 629 € 937 644 € 627 744 € 117 547 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
58 870€ 80 821€ 44 071€ 63 383€ 34 101€ 14 133€ 9 945€
10
B.2
Služby
560 589€ 462 607€ 138 845€ 837 246€ 903 543€ 613 611€ 107 602€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
604 408 € 400 824 € 359 780 € 387 057 € 287 470 € 321 250 € 99 162 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
145 488 € 90 586 € 19 005 € 16 590 € 3 462 €
13
C.1
Mzdové náklady
106 933€ 67 004€ 14 362€ 12 412€ 2 551€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
37 638€ 23 212€ 4 563€ 4 114€ 898€
16
C.4
Sociálne náklady
917€ 370€ 80€ 64€ 13€
17
D
Dane a poplatky
8 444€ 435€ 998€ 3 920€ 4 149€ 432€ 3 330€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
252 510€ 211 790€ 158 702€ 214 269€ 194 026€ 83 049€ 40 202€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
22 592€ 133 334€ 161 250€ 39 583€ 23 950€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
22 592€ 142 283€ 167 254€ 37 862€ 23 950€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
168 981€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
103€ 1€ 1€ 20€ 846€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
7 796€ 2 140€ 90 605€ 27 845€ 9 928€ 35 265€ 1 523€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
190 273 € 95 874 € 81 522 € 118 449 € 78 472 € 33 523 € 54 107 €
38
X.
Výnosové úroky
27 000€ 36 000€ 26 628€ 12€ 12€ 3€
39
N
Nákladové úroky
1 810€ 48 634€ 41 337€ 97 624€ 2 278€
40
XI.
Kurzové zisky
6 888€ 193€ 5 649€
41
O
Kurzové straty
6 828€ 263€ 225€ 1 681€ 223€ 139€ 3 320€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
31 868€ 14 255€ 18 148€ 17 946€ 22 473€ 6 347€ 2 471€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-33 618 € -36 152 € -23 710 € -90 623 € -24 769 € -6 474 € -139 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
156 655 € 59 722 € 57 812 € 27 826 € 53 703 € 27 049 € 53 968 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
41 586 € 19 746 € 18 761 € 22 788 € 16 820 € 15 520 € 12 412 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
41 586€ 19 746€ 18 761€ 22 788€ 16 820€ 15 520€ 12 412€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
115 069 € 39 976 € 39 051 € 5 038 € 36 883 € 11 529 € 41 556 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
156 655 € 59 722 € 57 812 € 27 826 € 53 703 € 27 049 € 53 968 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
115 069 € 39 976 € 39 051 € 5 038 € 36 883 € 11 529 € 41 556 €