Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MID COMPANY s.r.o. [zrušená]

 • Vydaný 4.4.2017
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 70 z roku 2017 10.4.2017
 • Úpadca MID COMPANY s.r.o.
  IČO: 36722146
  Železiarenská 49
  040 15   Košice
Oznam

Okresný súd Košice I v právnej veci začatého konania o zrušení obchodnej spoločnosti: MID COMPANY s.r.o.,

so sídlom Železiarenská 49, Košice 040 15, IČO: 36 722 146, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v odd. Sro, vo vložke číslo 23469/V súdom bez likvidácie, podľa ust. § 68 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie podľa ust. § 68 ods. 10 zákona

č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa ust. § 68 ods. 10 zákona

č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 33CbR/133/2016
 • ICS 7116228998
 • Vydal JUDr. Ivana Vargová
 • Vydal FN vyšší súdny úradník
 • Odoslal JUDr. Andrea Koribská

Zmena stavu spoločnosti

Stav Dátum zmeny
Zrušenie 12.6.2018
Výmaz 25.7.2018

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Mesto Kraj
10.4.2017
Rozhodnutie Zrušenie