Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nexis Fibers a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
110 837 153€ 74 371 378€ 50 946 615€ 70 913 527€ 92 898 863€ 107 558 499€ 102 722 669€ 99 570 701€ 96 382 041€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
126 914 541 € 88 700 149 € 58 402 469 € 79 228 919 € 105 657 022 € 126 722 288 € 103 106 705 € 99 257 703 € 97 219 268 € 86 432 067 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
411 309€ 178 476€ 221 843€ 6 662 144€ 17 685 568€ 33 003 509€ 31 233 074€ 968 666€ 297 953€ 2 347 018€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
107 701 224€ 70 075 598€ 47 348 037€ 62 211 178€ 72 868 895€ 71 960 306€ 69 021 287€ 90 781 808€ 91 089 764€ 76 537 764€
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 881 916€ 3 738 352€ 2 938 151€ 1 321 674€ 1 444 172€ 2 099 964€ 2 320 807€ 1 703 293€ 469 288€ 731 145€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
773 853€ 4 340 571€ -1 037 644€ -706 457€ 2 546 390€ 658 748€ -50 371€ -898 566€ -210 821€ 683 063€
07
V.
Aktivácia
425 230€ 701 602€ 648 482€ 1 208 757€ 746 258€ 486 152€ 434 420€ 585 586€ 1 048 777€ 766 098€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
796 104€ 362 104€ 434 169€ 469 806€ 728 131€ 266 295€ 35 011€ 6 046 563€ 3 871 751€ 4 887 656€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
14 924 905€ 9 303 446€ 7 849 431€ 8 061 817€ 9 637 608€ 18 247 314€ 112 477€ 70 353€ 652 556€ 479 323€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
122 162 662 € 82 964 328 € 58 502 480 € 78 318 795 € 102 769 220 € 104 448 123 € 128 947 151 € 104 446 184 € 91 985 847 € 82 423 074 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
354 999€ 126 663€ 158 572€ 5 409 891€ 15 723 412€ 31 421 707€ 29 396 127€ 908 322€ 289 275€ 2 005 195€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
89 291 170€ 58 689 473€ 36 439 551€ 49 228 991€ 62 630 110€ 61 743 208€ 54 585 833€ 66 161 302€ 69 074 553€ 59 514 040€
13
C.
Opravné položky k zásobám
58 997€ -31 000€ 21 960€ 23 716€ 1 191€ 3 783€ 51 251€ 20 720€ 758€ -12 943€
14
D.
Služby
4 663 667€ 3 760 353€ 3 056 761€ 3 931 729€ 5 348 680€ 6 393 687€ 7 003 500€ 12 244 538€ 11 034 014€ 8 838 153€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
9 628 540 € 8 627 789 € 8 215 906 € 8 188 094 € 8 322 364 € 7 857 644 € 7 478 120 € 7 803 628 € 7 024 602 € 5 697 600 €
16
E.1.
Mzdové náklady
6 804 222€ 6 161 719€ 5 901 432€ 5 860 178€ 5 954 418€ 5 629 133€ 5 411 802€ 5 576 327€ 4 950 032€ 4 038 100€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
400€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
2 485 551€ 2 256 039€ 2 129 558€ 2 088 003€ 2 120 347€ 1 977 796€ 1 867 258€ 1 976 195€ 1 744 606€ 1 439 498€
19
E.4.
Sociálne náklady
338 367€ 210 031€ 184 916€ 239 913€ 247 599€ 250 715€ 199 060€ 251 106€ 329 964€ 220 002€
20
F.
Dane a poplatky
58 763€ 58 542€ 58 202€ 59 871€ 59 466€ 73 722€ 60 712€ 58 303€ 58 004€ 59 140€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 909 023€ 1 857 851€ 3 030 724€ 4 344 885€ 711 206€ -5 982 554€ 17 069 498€ 3 349 024€ 172 275€ 727 494€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 104 569€ 3 111 779€ 3 034 990€ 4 337 701€ 4 466 624€ 4 816 233€ 5 118 657€ 5 033 877€ 5 085 138€ 4 660 810€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-195 546€ -1 253 928€ -4 266€ 7 184€ -3 755 418€ -10 798 787€ 11 950 841€ -1 684 853€ -4 912 863€ -3 933 316€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
757 246€ 301 408€ 352 662€ 430 840€ 703 340€ 214 233€ 32 416€ 6 226 423€ 3 868 596€ 4 874 920€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
7 858€ 145 322€ 1 549 238€ -248 145€ -79 998€ 264 876€ 10 726 315€ 7 276 480€ 37 610€ -20 045€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
14 432 399€ 9 427 927€ 5 618 904€ 6 948 923€ 9 349 449€ 2 457 817€ 2 543 379€ 397 444€ 426 160€ 739 520€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
4 751 879 € 5 735 821 € -100 011 € 910 124 € 2 887 802 € 22 274 165 € -25 840 446 € -5 188 481 € 5 233 421 € 4 008 993 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
16 824 699 € 16 489 110 € 10 442 025 € 12 102 969 € 11 587 890 € 8 646 294 € 11 922 506 € 13 805 905 € 12 296 361 € 10 720 643 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
488 297 € 247 092 € 108 869 € 3 391 858 € 585 736 € 374 941 € 222 102 € 556 117 € 251 100 € 5 117 949 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
2 500 000€ 4 920 060€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
49 400 € 13 € 19 € 729 € 13 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
49 400€ 13€ 19€ 729€ 13€
42
XII.
Kurzové zisky
488 297€ 245 081€ 108 869€ 891 858€ 585 736€ 325 541€ 222 089€ 556 098€ 250 371€ 197 876€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
2 011€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 194 961 € 655 867 € 639 100 € 3 726 069 € 3 915 826 € 954 053 € 7 923 615 € 1 594 755 € 1 055 736 € 6 265 139 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
2 500 000€ 4 920 060€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
2 972 000€ 6 660 943€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
417 157 € 341 108 € 347 584 € 243 783 € 268 427 € 191 312 € 747 434 € 633 719 € 592 104 € 795 529 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
417 157€ 341 108€ 347 584€ 243 783€ 268 427€ 191 312€ 747 434€ 633 719€ 592 104€ 795 529€
52
O.
Kurzové straty
451 163€ 171 337€ 220 836€ 897 254€ 595 828€ 667 347€ 339 318€ 673 312€ 230 179€ 413 589€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
326 641€ 143 422€ 70 680€ 85 032€ 79 571€ 95 394€ 175 920€ 287 724€ 233 453€ 135 961€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-706 664 € -408 775 € -530 231 € -334 211 € -3 330 090 € -579 112 € -7 701 513 € -1 038 638 € -804 636 € -1 147 190 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
4 045 215 € 5 327 046 € -630 242 € 575 913 € -442 288 € 21 695 053 € -33 541 959 € -6 227 119 € 4 428 785 € 2 861 803 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
877 198 € 1 179 940 € -9 678 € 297 738 € 428 266 € 1 843 787 € -2 478 806 € -1 277 445 € 1 620 669 € 811 472 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 246€ 2 279€ 1 782€ 16 569€ 2 880€ 2 882€ 2 883€ 2 882€ 2€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
877 198€ 1 177 694€ -11 957€ 295 956€ 411 697€ 1 840 907€ -2 481 688€ -1 280 328€ 1 617 787€ 811 470€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
3 168 017 € 4 147 106 € -620 564 € 278 175 € -870 554 € 19 851 266 € -31 063 153 € -4 949 674 € 2 808 116 € 2 050 331 €