Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
1 126 614 € 1 102 468 € 1 166 321 € 1 198 490 € 1 021 318 € 1 121 976 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
1 126 119€ 1 102 298€ 1 166 321€ 1 189 486€ 982 035€ 1 121 416€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
0€ 0€ 6 920€ 39 283€ 560€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€
05
IV.
Aktivácia
0€ 0€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
0€ 0€ 2 084€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
495€ 170€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
1 100 708 € 1 076 154 € 1 150 435 € 1 185 493 € 1 014 668 € 1 119 958 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
861 989€ 873 793€ 957 652€ 949 276€ 784 900€ 883 976€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
4 563€ 10 771€ 11 897€ 12 133€ 10 820€ 13 801€
11
C.
Služby
183 922€ 150 348€ 143 093€ 186 010€ 184 639€ 179 603€
12
D.
Osobné náklady
43 146€ 37 101€ 37 334€ 37 420€ 33 688€ 29 453€
13
E.
Dane a poplatky
294€ 255€ 34€ 370€ 597€ 578€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
6 694€ 1 116€ 12 547€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
0€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
100€ 2 770€ 425€ 284€ 24€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
25 906 € 26 314 € 15 886 € 12 997 € 6 650 € 2 018 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
75 645 € 67 386 € 53 679 € 48 987 € 40 959 € 44 596 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
0 € 3 € 1 € 5 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
24
X.
Výnosové úroky
0€ 3€ 1€ 5€
25
XI.
Kurzové zisky
0€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
0 € -55 € 2 467 € 630 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
0€
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
0€
31
M.
Nákladové úroky
0€
32
N.
Kurzové straty
0€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
0€ -55€ 2 467€ 630€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
0 € 58 € -2 466 € -625 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
25 906 € 26 314 € 15 886 € 13 055 € 4 184 € 1 393 €
36
P.
Daň z príjmov
5 917€ 3 561€ 2 894€ 2 880€ 924€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
25 906 € 20 397 € 12 325 € 10 161 € 1 304 € 469 €