Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
14 761 € 15 721 € 16 438 € 15 178 € 13 004 € 11 590 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
14 761 € 15 721 € 16 438 € 15 178 € 13 004 € 11 590 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
5 € 600 € 200 € 370 € 370 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
5€ 600€ 200€ 370€ 370€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
14 756 € 15 721 € 15 838 € 14 978 € 12 634 € 11 220 €
056
B.IV.1
Peniaze
14 756€ 12 690€ 12 690€ 12 690€ 2 670€ 2 759€
057
B.IV.2
Účty v bankách
3 031€ 3 148€ 2 288€ 9 964€ 8 461€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
14 761 € 15 721 € 16 438 € 15 178 € 13 004 € 11 590 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
14 667 € 15 162 € 15 898 € 14 209 € 12 278 € 10 930 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
7 858 € 8 595 € 6 906 € 4 975 € 3 627 € 2 227 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
8 922€ 7 233€ 5 302€ 3 954€ 2 554€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-327€ -327€ -327€ -327€ -327€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-494 € -736 € 1 689 € 1 931 € 1 348 € 1 400 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
94 € 559 € 540 € 969 € 726 € 660 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
240 € 240 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
240€ 240€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
94 € 559 € 540 € 969 € 486 € 420 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
14€ 27€ 8€ 9€ 7€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
80€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
52€ 52€ 480€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
480€ 480€ 480€ 479€ 420€