Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
-
-
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
16 985€ 19 673€ 18 184€ 29 892€ 442€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
16 101€ 17 836€ 16 119€ 28 700€ 433€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
884 € 1 837 € 2 065 € 1 192 € 9 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
17 914 € 23 620 € 16 910 € 13 857 € 11 380 € 2 667 € 3 400 € 8 497 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
17 914€ 23 620€ 16 910€ 13 857€ 11 380€ 2 667€ 3 400€ 8 497€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
7 629 € 8 310 € 15 498 € 6 162 € 3 503 € 4 079 € 4 005 € 8 579 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 756€ 3 219€ 10 886€ 2 516€ 1 162€ 2 070€ 2 113€ 6 424€
10
B.2
Služby
4 873€ 5 091€ 4 612€ 3 646€ 2 341€ 2 009€ 1 892€ 2 155€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
11 169 € 17 147 € 3 477 € 8 887 € 7 877 € -1 412 € -605 € -73 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
7 076 € 7 060 € 6 745 € 6 210 € 5 899 € 6 270 € 6 036 € 6 008 €
13
C.1
Mzdové náklady
4 082€ 4 082€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 437€ 1 437€
16
C.4
Sociálne náklady
517€ 489€
17
D
Dane a poplatky
221€ 142€ 125€ 183€ 183€ 192€ 199€ 209€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
9 756€ 9 756€ 9 436€ 3 315€ 2 904€ 3 038€ 3 038€ 3 038€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 000€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
568€ 50€ 772€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 223€ 1 528€ 1 537€ 807€ 841€ 845€ 42€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-7 107 € -1 204 € -13 798 € -628 € -2 031 € -11 761 € -9 148 € -9 328 €
38
X.
Výnosové úroky
1€
39
N
Nákladové úroky
274€ 445€ 610€ 4 815€ 4 256€ 2 171€ 1 740€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
105€ 100€ 99€ 94€ 84€ 82€ 950€ 1 141€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-379 € -545 € -709 € -94 € -4 899 € -4 338 € -3 121 € -2 880 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-7 486 € -1 749 € -14 507 € -722 € -6 930 € -16 099 € -12 269 € -12 208 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
960 € 960 € 960 € 960 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
960€ 960€ 960€ 960€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-7 486 € -1 749 € -15 467 € -1 682 € -7 890 € -17 059 € -12 269 € -12 208 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-7 486 € -1 749 € -14 507 € -722 € -6 930 € -16 099 € -12 269 € -12 208 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-7 486 € -1 749 € -15 467 € -1 682 € -7 890 € -17 059 € -12 269 € -12 208 €