Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
14 004 € 34 899 € 43 293 € 35 662 € 44 749 € 11 380 € 2 717 € 4 172 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
16 985€ 19 673€ 18 184€ 29 892€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
12 932€ 17 914€ 23 620€ 16 910€ 13 857€ 11 380€ 2 667€ 3 400€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
1 000€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 072€ 568€ 50€ 772€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
27 754 € 42 006 € 44 497 € 49 460 € 45 377 € 13 411 € 14 478 € 13 320 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
16 101€ 17 836€ 16 119€ 28 700€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 347€ 2 756€ 3 219€ 10 886€ 2 516€ 1 162€ 2 070€ 2 113€
11
C.
Služby
5 540€ 4 873€ 5 091€ 4 612€ 3 646€ 2 341€ 2 009€ 1 892€
12
D.
Osobné náklady
8 147€ 7 076€ 7 060€ 6 745€ 6 210€ 5 899€ 6 270€ 6 036€
13
E.
Dane a poplatky
199€ 221€ 142€ 125€ 183€ 183€ 192€ 199€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
8 926€ 9 756€ 9 756€ 9 436€ 3 315€ 2 904€ 3 038€ 3 038€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
-135€ 81€ 54€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 595€ 1 223€ 1 528€ 1 537€ 807€ 841€ 845€ 42€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-13 750 € -7 107 € -1 204 € -13 798 € -628 € -2 031 € -11 761 € -9 148 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
4 045 € 11 169 € 17 147 € 3 477 € 8 887 € 7 877 € -1 412 € -605 €
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
196 € 379 € 545 € 709 € 94 € 4 899 € 4 338 € 3 121 €
31
M.
Nákladové úroky
98€ 274€ 445€ 610€ 4 815€ 4 256€ 2 171€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
98€ 105€ 100€ 99€ 94€ 84€ 82€ 950€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-196 € -379 € -545 € -709 € -94 € -4 899 € -4 338 € -3 121 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-13 946 € -7 486 € -1 749 € -14 507 € -722 € -6 930 € -16 099 € -12 269 €
36
P.
Daň z príjmov
960€ 960€ 960€ 960€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-13 946 € -7 486 € -1 749 € -15 467 € -1 682 € -7 890 € -17 059 € -12 269 €