Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 277 512 € 1 082 393 € 961 802 € 687 022 € 49 522 € 70 908 € 174 718 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
352 243 € 452 735 € 298 598 € 263 165 € 5 104 € 13 645 € 20 976 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
352 243 € 452 735 € 298 598 € 263 165 € 5 104 € 13 645 € 20 976 €
012
A.II.1
Pozemky
278 852€ 399 652€ 278 598€
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
73 391€ 53 083€ 20 000€ 28 165€ 5 104€ 13 645€ 16 185€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
235 000€ 4 791€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
925 269 € 629 658 € 663 204 € 423 667 € 44 334 € 56 730 € 153 489 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
410 748 € 258 589 € 296 742 € 318 488 € 23 939 € 26 313 € 85 918 €
032
B.I.1
Materiál
036
B.I.5
Tovar
318 488€ 23 939€ 26 313€ 85 918€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
194 781 € 125 641 € 270 714 € 96 540 € 18 818 € 24 092 € 66 469 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
180 499€ 77 364€ 270 128€ 3 406€ 18 177€ 23 571€ 65 891€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
052
B.III.6
Sociálne poistenie
519€ 28 434€ 401€ 581€ 641€ 393€ 321€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
92 553€ 128€ 257€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
13 763€ 19 843€ 185€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
319 740 € 245 428 € 95 748 € 8 639 € 1 577 € 6 325 € 1 102 €
056
B.IV.1
Peniaze
319 740€ 245 428€ 95 748€ 7 712€ 1 532€ 5 541€ 912€
057
B.IV.2
Účty v bankách
927€ 45€ 784€ 190€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
190 € 84 € 533 € 253 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
190€ 84€ 533€ 253€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 277 512 € 1 082 393 € 961 802 € 687 022 € 49 522 € 70 908 € 174 718 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
33 714 € -117 939 € -135 662 € -170 292 € -145 549 € -128 646 € -50 797 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
2 104 € -142 301 € -176 931 € -152 188 € -135 286 € -57 436 € -54 864 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-152 188€ -135 286€ -57 436€ -54 864€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
24 971 € 17 723 € 34 630 € -24 743 € -16 902 € -77 849 € -2 572 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 243 798 € 1 200 332 € 1 097 464 € 857 314 € 195 071 € 199 554 € 225 515 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
114 € 353 € 166 € 943 € 859 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
114€ 353€ 166€ 943€ 859€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
754 990 € 746 522 € 656 657 € 514 992 € 2 866 € 10 755 € 25 786 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
-8€ -29€ -28€ -32€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
515 000€ 2 895€ 10 783€ 25 818€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
488 808 € 453 810 € 440 693 € 341 969 € 192 039 € 187 856 € 198 870 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
353 793€ 239 953€ 217 485€ 166 714€ 38 933€ 55 016€ 54 541€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
275€ 642€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
97 465€ 209 564€ 181 977€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
151 510€ 150 783€ 126 683€ 147 635€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
2 526€ 1 146€ 868€ 227€ 453€ 563€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
641€ 641€ 641€ 641€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
35 024€ 3 147€ 40 363€ 1 130€ 1 682€ 688€ 374€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
21 747€ 4 100€ -5 526€