Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BB Result Slovakia, s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
431 095 € 96 771 € 228 348 € 165 384 € 7 683 € 56 971 € 91 176 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
356 316 € 96 465 € 170 325 € 161 187 € 7 252 € 90 567 € 34 825 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
74 779 € 306 € 58 023 € 4 197 € 431 € -33 596 € 56 351 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
90 183 € 427 018 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
90 183 € 427 018 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
97 460 € 389 289 € 20 951 € 10 333 € 7 498 € 22 932 € 30 026 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
56 199 € 283 010 € 9 728 € 4 633 € 2 052 € 9 517 € 10 683 €
10
B.2
Služby
41 261 € 106 279 € 11 223 € 5 700 € 5 446 € 13 415 € 19 343 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
67 502 € 38 035 € 37 072 € -6 136 € -7 067 € -56 528 € 26 325 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
15 035 € 5 910 € 3 531 € 4 843 € 1 824 € 10 941 € 9 469 €
13
C.1
Mzdové náklady
3 759 € 1 205 € 7 374 € 6 451 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 064 € 421 € 2 595 € 2 270 €
16
C.4
Sociálne náklady
20 € 198 € 972 € 748 €
17
D
Dane a poplatky
1 598 € 973 € 289 € 285 € 287 € 441 € 394 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
16 326 € 2 778 € 8 166 € 3 605 € 6 110 € 7 330 € 7 235 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
10 917 € 5 250 € 6 000 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
17 222 € 4 410 € 15 851 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
600 € 414 € 12 979 € 8 111 € 6 407 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 812 € 198 € 418 € 16 162 € 6 838 € 646 € 14 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
31 331 € 22 285 € 37 647 € -22 920 € -14 879 € -75 886 € -638 €
38
X.
Výnosové úroky
2 € 1 € 1 €
39
N
Nákladové úroky
1 737 € 806 € 743 € 516 € 449 € 1 774 € 337 €
41
O
Kurzové straty
5 € 1 € 1 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
186 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 738 € 876 € 161 € 347 € 614 € 189 € 1 784 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-3 480 € -1 682 € -903 € -863 € -1 063 € -1 963 € -1 934 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
27 851 € 20 603 € 36 744 € -23 783 € -15 942 € -77 849 € -2 572 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 880 € 2 880 € 2 114 € 960 € 960 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 880 € 2 880 € 2 114 € 960 € 960 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
24 971 € 17 723 € 34 630 € -24 743 € -16 902 € -77 849 € -2 572 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
27 851 € 20 603 € 36 744 € -23 783 € -15 942 € -77 849 € -2 572 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
24 971 € 17 723 € 34 630 € -24 743 € -16 902 € -77 849 € -2 572 €