Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SHP ŠIMKO s. r. o.

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
 1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
 2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
 3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
 4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
 • Obchodný vestník
 • Obchodný register
 • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 31K/57/2013 [ukončené]
 • Spisová značka 31K/57/2013
 • Prvý a posledný záznam 17.10.2013 - 3.8.2016
 • Detekcia ukončenia: 17.6.2016dátumom ukončenia konania (Register úpadcov)

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
3.8.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Nitra Nitriansky
12.7.2016
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Nitra Nitriansky
16.6.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Nitra Nitriansky
10.2.2016
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Andrea Pállová Nitra Nitriansky
25.1.2016
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Andrea Pállová Komárno Nitriansky
19.1.2016
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Andrea Pállová Nitra Nitriansky
18.12.2015
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Andrea Pállová Nitra Nitriansky
16.12.2015
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Andrea Pállová Nitra Nitriansky
15.12.2015
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Andrea Pállová Nitra Nitriansky
11.11.2015
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Andrea Pállová Nitra Nitriansky
22.10.2015
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Andrea Pállová Nitra Nitriansky
22.10.2015
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Andrea Pállová Nitra Nitriansky
22.10.2015
Zverejnenie návrhu čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Andrea Pállová Nitra Nitriansky
13.10.2015
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Andrea Pállová Nitra Nitriansky
3.9.2015
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Andrea Pállová Nitra Nitriansky
21.8.2015
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Andrea Pállová Nitra Nitriansky
7.8.2015
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Andrea Pállová Nitra Nitriansky
3.8.2015
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Andrea Pállová Nitra Nitriansky
12.6.2015
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Andrea Pállová Nitra Nitriansky
11.6.2015
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu Andrea Pállová Nitra Nitriansky
11.6.2015
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Andrea Pállová Nitra Nitriansky
4.6.2015
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Nitra Nitriansky
29.5.2015
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Andrea Pállová Nitra Nitriansky
18.5.2015
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Andrea Pállová Nitra Nitriansky
13.5.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Nitra Nitriansky
20.4.2015
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Andrea Pállová Nitra Nitriansky
14.4.2015
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Nitra Nitriansky
20.3.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Nitra Nitriansky
19.3.2015
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Nitra Nitriansky
23.2.2015
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Andrea Pállová Nitra Nitriansky
23.2.2015
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Andrea Pállová Nitra Nitriansky
22.1.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Nitra Nitriansky
14.1.2015
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Andrea Pállová Nitra Nitriansky
14.1.2015
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Andrea Pállová Nitra Nitriansky
22.12.2014
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Andrea Pállová Nitra Nitriansky
22.12.2014
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Andrea Pállová Nitra Nitriansky
22.12.2014
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Andrea Pállová Nitra Nitriansky
22.12.2014
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Andrea Pállová Nitra Nitriansky
14.11.2014
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Andrea Pállová Nitra Nitriansky
14.11.2014
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Andrea Pállová Nitra Nitriansky
14.11.2014
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Andrea Pállová Nitra Nitriansky
14.11.2014
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Andrea Pállová Nitra Nitriansky
31.10.2014
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Andrea Pállová Nitra Nitriansky
22.8.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Nitra Nitriansky
22.8.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Nitra Nitriansky
15.7.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Andrea Pállová Nitra Nitriansky
29.5.2014
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Andrea Pállová Nitra Nitriansky
19.5.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Andrea Pállová Nitra Nitriansky
12.5.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Stanislav Barkoci Nitra Nitriansky
28.4.2014
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Stanislav Barkoci Nitra Nitriansky
16.4.2014
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Stanislav Barkoci Nitra Nitriansky
14.4.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Stanislav Barkoci Nitra Nitriansky
27.2.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Stanislav Barkoci Nitra Nitriansky
27.2.2014
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Stanislav Barkoci Nitra Nitriansky
21.2.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Nitra Nitriansky
13.2.2014
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Nitra Nitriansky
21.1.2014
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Nitra Nitriansky
21.1.2014
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Nitra Nitriansky
21.1.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Nitra Nitriansky
7.1.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Nitra Nitriansky
Konkurzné konanie č. 32K/40/2013
 • Spisová značka 32K/40/2013
 • Prvý a posledný záznam 19.8.2013 - 8.11.2013

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
8.11.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Nitra Nitriansky
2.10.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Nitra Nitriansky
20.9.2013
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Nitra Nitriansky
20.9.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Nitra Nitriansky
30.8.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Nitra Nitriansky
30.8.2013
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Nitra Nitriansky
30.8.2013
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Nitra Nitriansky
19.8.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Nitra Nitriansky
Reštrukturalizačné konanie č. 32R/6/2011 [ukončené]
 • Spisová značka 32R/6/2011
 • Prvý a posledný záznam 13.10.2011 - 30.7.2012
 • Detekcia ukončenia: 16.7.2012ukončením reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
30.7.2012
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Andrea Pállová Nitra Nitriansky
16.7.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Nitra Nitriansky
23.5.2012
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Andrea Pállová Nitra Nitriansky
18.5.2012
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Andrea Pállová Nitra Nitriansky
24.1.2012
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Andrea Pállová Nitra Nitriansky
24.1.2012
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Andrea Pállová Nitra Nitriansky
16.12.2011
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Andrea Pállová Nitra Nitriansky
16.12.2011
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Andrea Pállová Nitra Nitriansky
18.11.2011
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Nitra Nitriansky
13.10.2011
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Nitra Nitriansky
Reštrukturalizačné konanie č. 32R/2/2011
 • Spisová značka 32R/2/2011
 • Prvý a posledný záznam 24.4.2012 - 24.4.2012

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
24.4.2012
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Andrea Pállová Nitra Nitriansky
Konkurzné konanie č. 32K/38/2011
 • Spisová značka 32K/38/2011
 • Prvý a posledný záznam 2.9.2011 - 25.11.2011

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
25.11.2011
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Nitra Nitriansky
14.9.2011
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Nitra Nitriansky
2.9.2011
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Nitra Nitriansky

Podania z Obchodného vestníka nezaradené ku konaniam

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
14.5.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Krajský súd v Bratislave Nitra Nitriansky
28.6.2012
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Andrea Pállová Nitra Nitriansky