Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

C.LT.W. Finance s.r.o. [zrušená]

 • Vydaný 23.3.2015
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 61 z roku 2015 30.3.2015
 • Úpadca C.LT.W. Finance s.r.o.
  IČO: 36742431
  Bukureštská 7
  040 13   Košice
Oznam

Okresný súd Košice I v právnej veci začatého konania o zrušení obchodnej spoločnosti C.L.T.W. Finance s.r.o.,

so sídlom Bukurešťská 7, Košice 040 13, IČO: 36 742 431, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Košice I,

v odd. Sro, vo vložke č. 34051/V súdom bez likvidácie, podľa ust. § 68 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie podľa ust. § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 487/2009 Z.z. v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa ust. § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 487/2009 Z.z. v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 9CbR/109/2013
 • ICS 7113232092
 • Vydal JUDr. Soňa Glezgo
 • Vydal FN vyššia súdna úradníčka
 • Odoslal Mgr. Lenka Šoltésová

Zmena stavu spoločnosti

Stav Dátum zmeny
Zrušenie 26.4.2019
Výmaz 18.1.2020

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Mesto Kraj
30.3.2015
Rozhodnutie Zrušenie