Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

C.LT.W. Finance s.r.o. [zrušená]

2012 2011 2010 2009
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
-
-
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
005
A.I.2
Software
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
032
B.I.1
Materiál
034
B.I.3
Výrobky
036
B.I.5
Tovar
PASÍVA
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci