Plast JD, s. r. o.

 • Konanie č. 795620
 • Vydaný 3.1.2017
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku 12.1.2017
 • Úpadca bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v Obchodnom vestníku.
 • Navrhovatelia Plast JD, s. r. o.
  IČO: 36746592
  Vajanského 6
  91101   Trenčín
Druh
Oznam
Oznam

Okresný súd Trenčín v právnej veci o zrušenie Plast JD, s. r. o. so sídlom Vajanského 6, 911 01 Trenčín, IČO

36 746 592, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddieli Sro vo vložke číslo 17588/R,

bez likvidácie podľa § 68 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

v znení neskorších predpisov v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka 38CbR/142/2015
 • ICS 3115222973
 • Vydal Mgr. Filip Bojda
 • Vydal FN vyšší súdny úradník
 • Odoslal Mgr. Petra Pazderová

Likvidácie a zrušenia - podania z Obchodného Vestníka

Likvidátor Typ Dodatočná Dátum
zverejnenia
-- Bez názvu --
Zobraziť
Zrušenie 12.1.2017