Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
40 282 064€ 47 462 482€ 49 561 210€ 44 508 070€ 40 288 808€ 34 399 717€ 30 828 789€ 28 092 289€ 24 472 365€ 20 433 268€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
40 929 124 € 47 875 852 € 50 054 619 € 45 105 779 € 40 351 840 € 34 407 826 € 30 833 559 € 28 184 734 € 24 642 817 € 20 512 569 € 22 006 530 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
84 003€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
40 198 061€ 47 462 482€ 49 561 210€ 44 508 070€ 40 288 808€ 34 399 717€ 30 828 789€ 28 092 289€ 24 472 365€ 20 433 268€ 21 955 894€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
418 982€ 313 637€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
3 545€ 37 503€ 381 000€ 111€ 18 466€ 1 166€ 7 334€ 1 082€ 1 892€ 1 962€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
224 533€ 62 230€ 112 409€ 597 598€ 44 566€ 8 109€ 3 604€ 85 111€ 169 370€ 77 409€ 48 674€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
38 449 680 € 44 040 433 € 37 988 719 € 35 270 522 € 30 142 675 € 26 295 264 € 23 301 833 € 20 702 396 € 18 357 782 € 15 124 719 € 15 951 204 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
84 864€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
232 096€ 146 922€ 182 558€ 139 555€ 171 897€ 152 337€ 138 761€ 74 830€ 94 333€ 83 395€ 90 587€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
32 587 854€ 39 076 027€ 33 477 447€ 31 156 700€ 27 010 331€ 23 603 439€ 21 513 214€ 18 476 118€ 16 608 073€ 13 464 323€ 14 392 932€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
4 137 032 € 3 701 356 € 3 263 840 € 2 707 455 € 2 377 384 € 2 089 221 € 1 247 268 € 1 869 969 € 1 404 139 € 1 347 595 € 1 245 924 €
16
E.1.
Mzdové náklady
3 066 826€ 2 770 085€ 2 489 218€ 2 067 208€ 1 825 396€ 1 608 394€ 907 483€ 1 566 643€ 1 134 961€ 1 080 827€ 1 009 327€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
987 669€ 854 769€ 715 563€ 590 151€ 512 442€ 446 017€ 311 692€ 270 533€ 243 950€ 242 111€ 218 022€
19
E.4.
Sociálne náklady
82 537€ 76 502€ 59 059€ 50 096€ 39 546€ 34 810€ 28 093€ 32 793€ 25 228€ 24 657€ 18 575€
20
F.
Dane a poplatky
16 774€ 2 208€ 1 763€ 1 695€ 1 752€ 4 082€ 867€ 772€ 837€ 1 531€ 1 862€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
446 860€ 378 487€ 371 793€ 288 066€ 219 352€ 128 667€ 108 911€ 76 169€ 44 937€ 44 891€ 45 796€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
446 860€ 378 487€ 371 793€ 288 066€ 219 352€ 128 667€ 108 911€ 76 169€ 44 937€ 44 891€ 45 796€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 883€ 3 214€ 195 551€ 6 821€ 352€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
14 179€ 147 030€ 7 588€ -2 210€ 4 441€ 20 521€ 20 794€ 31 941€ 57 850€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
927 138€ 585 189€ 488 179€ 979 261€ 350 697€ 296 997€ 272 018€ 172 597€ 147 613€ 182 632€ 174 103€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
2 479 444 € 3 835 419 € 12 065 900 € 9 835 257 € 10 209 165 € 8 112 562 € 7 531 726 € 7 482 338 € 6 285 035 € 5 387 850 € 6 055 326 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
7 796 232 € 8 553 170 € 15 901 205 € 13 211 815 € 13 106 580 € 10 643 941 € 9 176 814 € 9 541 341 € 7 769 959 € 6 885 550 € 7 472 375 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
152 299 € 821 122 € 16 796 € 42 845 € 42 175 € 35 456 € 35 698 € 57 001 € 83 118 € 79 831 € 321 181 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
151 350€ 821 089€ 252 366€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
21 465 € 21 465 € 21 465 € 4 423 € 11 130 € 9 205 € 28 100 € 17 912 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
21 465€ 21 465€ 21 465€ 4 423€ 11 130€ 9 205€ 28 100€ 17 912€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
6 310 € 9 128 € 874 € 4 643 € 27 852 € 39 183 € 65 602 € 39 007 € 34 637 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
6 310€ 9 128€ 874€ 4 643€ 27 852€ 39 183€ 65 602€ 39 007€ 34 637€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
406 € 13 € 675 € 10 555 € 19 083 € 9 323 € 3 423 € 6 684 € 8 311 € 12 704 € 16 250 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
406€ 13€ 675€ 10 169€ 17 838€ 7 793€ 1 139€ 349€ 862€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
0€ 386€ 1 245€ 1 530€ 2 284€ 6 335€ 7 449€ 12 704€ 16 250€
42
XII.
Kurzové zisky
215€ 20€ 18€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
328€ 9 811€ 1 697€ 753€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
7€ 4€ 20€ 16€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
160 247 € 896 969 € 36 812 € 34 256 € 26 746 € 27 779 € 14 039 € 13 855 € 11 359 € 12 272 € 266 734 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
151 276€ 843 264€ 248 785€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
256€ 1 967€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
-743€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
2 560 € 2 449 € 1 272 € 2 140 € 3 272 € 2 140 € 1 156 € 1 156 € 1 156 € 1 277 € 1 391 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
2 560€ 2 449€ 1 272€ 2 140€ 3 272€ 2 140€ 1 156€ 1 156€ 1 156€ 1 277€ 1 391€
52
O.
Kurzové straty
1 593€ 1 824€ 4€ 13€ 39€ 26€ 18€ 10€ 74€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
3 564€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 818€ 45 868€ 35 536€ 32 116€ 23 474€ 25 626€ 12 844€ 12 417€ 8 218€ 10 985€ 17 227€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-7 948 € -75 847 € -20 016 € 8 589 € 15 429 € 7 677 € 21 659 € 43 146 € 71 759 € 67 559 € 54 447 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
2 471 496 € 3 759 572 € 12 045 884 € 9 843 846 € 10 224 594 € 8 120 239 € 7 553 385 € 7 525 484 € 6 356 794 € 5 455 409 € 6 109 773 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
673 055 € 935 150 € 2 564 990 € 2 092 054 € 2 181 478 € 1 735 177 € 1 602 760 € 1 695 680 € 1 426 749 € 1 223 080 € 1 477 740 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
114 990€ 1 373 280€ 2 545 396€ 2 204 309€ 2 467 729€ 1 802 024€ 1 755 048€ 1 521 589€ 1 215 140€ 1 026 776€ 1 639 381€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
558 065€ -438 130€ 19 594€ -112 255€ -286 251€ -66 847€ -152 288€ 174 091€ 211 609€ 196 304€ -161 641€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 798 441 € 2 824 422 € 9 480 894 € 7 751 792 € 8 043 116 € 6 385 062 € 5 950 625 € 5 829 804 € 4 930 045 € 4 232 329 € 4 632 033 €