Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Marelli Kechnec Slovakia s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
3 373 000€ 5 007 000€ 2 965 000€ 1 189 000€ 1 681 000€ 2 737 878€ 1 959 995€ 3 589 032€ 815 900€ 1 490 540€ 852 600€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 434 178€ 1 403 106€ 3 790 387€ 877 754€ 1 427 484€ 792 493€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
3 373 000 € 5 007 000 € 2 965 000 € 1 189 000 € 1 681 000 € 303 700 € 556 889 € -201 355 € -61 853 € 63 056 € 60 107 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
170 950 000 € 268 462 000 € 294 996 000 € 353 339 000 € 396 411 000 € 373 498 884 € 259 411 254 € 117 176 536 € 102 406 719 € 87 738 413 € 72 661 699 € 41 525 453 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
171 376 000€ 264 328 000€ 295 227 000€ 355 369 000€ 402 772 000€ 372 802 842€ 250 678 028€ 117 113 016€ 103 948 100€ 86 204 989€ 71 041 099€ 35 976 792€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-426 000€ 4 134 000€ -231 000€ -2 030 000€ -6 361 000€ 696 042€ 8 733 226€ 63 520€ -1 541 381€ 1 533 424€ 1 620 600€ 5 548 661€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
124 487 000 € 187 675 000 € 202 993 000 € 253 261 000 € 296 929 000 € 320 344 815 € 216 763 429 € 100 288 902 € 96 819 080 € 80 005 601 € 69 096 848 € 40 993 464 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
124 193 000€ 187 152 000€ 202 221 000€ 252 448 000€ 295 957 000€ 284 727 499€ 195 441 161€ 91 989 227€ 85 080 454€ 72 225 669€ 63 905 126€ 37 539 454€
10
B.2
Služby
294 000€ 523 000€ 772 000€ 813 000€ 972 000€ 30 506 667€ 17 829 296€ 8 299 675€ 11 738 625€ 7 779 932€ 5 191 722€ 3 454 010€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
49 836 000 € 85 794 000 € 94 968 000 € 101 267 000 € 101 163 000 € 53 457 769 € 43 204 714 € 16 686 279 € 5 525 786 € 7 795 868 € 3 624 958 € 531 989 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
9 962 000 € 11 681 000 € 11 155 000 € 11 315 000 € 10 666 000 € 8 714 739 € 6 213 164 € 5 322 114 € 3 872 927 € 3 413 318 € 2 603 170 € 1 875 220 €
13
C.1
Mzdové náklady
6 822 000€ 8 107 000€ 7 570 000€ 7 728 000€ 7 247 000€ 6 290 796€ 4 432 714€ 3 867 663€ 2 818 288€ 2 492 910€ 1 886 572€ 1 358 113€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
2 521 000€ 2 791 000€ 2 726 000€ 2 765 000€ 2 582 000€ 2 138 649€ 1 498 237€ 1 290 933€ 940 252€ 826 659€ 626 033€ 455 033€
16
C.4
Sociálne náklady
619 000€ 783 000€ 859 000€ 822 000€ 837 000€ 285 294€ 282 213€ 163 518€ 114 387€ 93 749€ 90 565€ 62 074€
17
D
Dane a poplatky
74 187€ 93 114€ 92 190€ 95 686€ 58 055€ 31 890€ 30 557€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
13 472 000€ 14 413 000€ 19 920 000€ 32 876 000€ 31 336 000€ 33 008 749€ 38 107 634€ 20 155 637€ 15 130 371€ 12 513 711€ 8 972 759€ 2 616 995€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
0€ 92 000€ 93 000€ 97 000€ 1 697 000€ 161 103€ 1 950 904€ 549 718€ 1 490 390€ 581 967€ 927 435€ 12 942€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
142 383€ 1 929 451€ 125 303€ 1 285 553€ 404 811€ 512 441€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
302 087€ 293 626€ 271 849€ 449 703€ 60 546€ 191 857€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 017 000€ 3 452 000€ 3 672 000€ 7 539 000€ 5 126 000€ 3 541 078€ 2 314 698€ 1 290 293€ 2 361 388€ 875 834€ 296 348€ 48 763€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
24 172 000€ 19 921 000€ 35 991 000€ 39 470 000€ 41 619 000€ 16 316 023€ 8 450 760€ 1 227 886€ 3 373 598€ 3 286 488€ 1 567 194€ 501 595€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
4 247 000 € 43 323 000 € 31 667 000 € 25 242 000 € 24 365 000 € -1 398 218 € -7 617 433 € -8 668 689 € -14 830 275 € -10 483 260 € -9 030 570 € -4 430 673 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
1 020€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€ 140 000€ 528 000€ 0€ 980 000€ 2 531 944€ 882 418€ -64 492€ 620 712€ 194 951€ 86 464€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
322 000€ 0€ 850 000€ 21 000€ 994 188€ 284 793€ 319 151€ 226 334€ 11 220€ 160 311€
38
X.
Výnosové úroky
1 147€ 1€ 4€ 2 581€ 2 157€ 2 692€ 3 183€
39
N
Nákladové úroky
655 000€ 316 000€ 6 000€ 318 000€ 2 374 000€ 5 120 465€ 8 982 991€ 9 108 150€ 5 452 707€ 4 198 819€ 3 544 554€ 1 649 206€
40
XI.
Kurzové zisky
2 833 000€ 1 197 000€ 1 390 000€ 4 001 000€ 2 075 000€ 4 892 827€ 1 614 606€ 668 700€ 456 852€ 400 558€ 310 215€ 262 879€
41
O
Kurzové straty
1 080 000€ 1 156 000€ 1 819 000€ 2 580 000€ 2 788 000€ 6 334 476€ 2 721 479€ 348 015€ 623 560€ 576 547€ 791 166€ 91 095€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
769 000€ 106 000€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
413 000€ 417 000€ 850 000€ 957 000€ 1 109 000€ 918 391€ 668 965€ 294 910€ 241 441€ 238 675€ 214 502€ 87 261€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
1 132 000 € -446 000 € -757 000 € -704 000 € -3 237 000 € -5 941 602 € -10 161 203 € -9 466 014 € -5 463 899 € -4 427 595 € -4 312 182 € -1 561 500 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
5 379 000 € 42 877 000 € 30 910 000 € 24 538 000 € 21 128 000 € -7 339 820 € -17 778 636 € -18 134 703 € -20 294 174 € -14 910 855 € -13 342 752 € -5 992 173 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 274 000 € 12 636 000 € 5 292 000 € -13 162 000 € 29 000 € 60 581 € 2 880 € 0 € 89 076 € -89 076 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
-189 000€ 7 862 000€ 6 402 000€ 3 107 000€ 29 000€ 60 581€ 2 880€ 0€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
2 462 000€ 4 774 000€ -1 110 000€ -16 269 000€ 0€ 89 076€ -89 076€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
3 105 000 € 30 241 000 € 25 618 000 € 37 700 000 € 21 099 000 € -7 400 401 € -17 781 516 € -18 134 703 € -20 383 250 € -14 821 779 € -13 342 752 € -5 992 173 €
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
5 379 000 € 42 877 000 € 30 910 000 € 24 538 000 € 21 128 000 € -7 339 820 € -17 778 636 € -18 134 703 € -20 294 174 € -14 910 855 € -13 342 752 € -5 992 173 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
3 105 000 € 30 242 000 € 25 618 000 € 37 700 000 € 21 099 000 € -7 400 401 € -17 781 516 € -18 134 703 € -20 383 250 € -14 821 779 € -13 342 752 € -5 992 173 €